Global menu

Our global pages

Close

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

  • Poland
  • Corporate
  • Private equity

22-02-2017

Wprowadzenie wehikułów inwestycyjnych w postaci Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych stanowi rewolucję w spojrzeniu na krajowy rynek funduszy private equity oraz venture capital. Fundusze działające dotąd 
w formie spółek handlowych powinny do 4 czerwca 2017 r. dostosować się do nowych wymogów. Co istotne, obowiązek ten obejmuje również podmioty pozyskujące kapitał w drodze alternatywnych metod, 
takich jak crowdfunding. 

Znowelizowana Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprowadza obowiązek poddania się nadzorowi KNF przez fundusze private equity oraz venture capital działające w formie spółek 
i finansowane przez krajowych inwestorów, w tym również pozyskujące udziałowców w celach inwestycyjnych, np. przez crowdfunding. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).  

Wprowadzenie wehikułów inwestycyjnych w postaci Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych stanowi rewolucję w spojrzeniu na krajowy rynek funduszy private equity oraz venture capital. Fundusze działające dotąd w formie spółek handlowych powinny do 4 czerwca 2017 r. dostosować się do nowych wymogów. Co istotne, obowiązek ten obejmuje również podmioty pozyskujące kapitał w drodze alternatywnych metod, takich jak crowdfunding. 

Znowelizowana Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprowadza obowiązek poddania się nadzorowi KNF przez fundusze private equity oraz venture capital działające w formie spółek i finansowane przez krajowych inwestorów, w tym również pozyskujące udziałowców w celach inwestycyjnych, np. przez crowdfunding. W świetle nowych przepisów podmioty te muszą uzyskać status Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI).  

Czytaj więcej w naszym Legal Alercie >