Global menu

Our global pages

Close

Stan procesu implementacji pakietu MiFID II

  • Poland
  • Banking and finance
  • Other

13-04-2017

Przyjęcie przez ustawodawcę europejskiego pakietu regulacji dotyczących rynku instrumentów finansowych, składającego się z Dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR – łącznie zwanych „pakietem MiFID II” – spowoduje istotną reorganizację zasad funkcjonowania rynków finansowych.
Dyrektywa MiFID II rozszerza katalog instrumentów finansowych, wprowadza nowe regulacje dotyczące ochrony inwestorów, przejrzystości rynkowej, ładu korporacyjnego oraz dodatkowe obowiązki informacyjne i wymogi technologiczne związane z handlem algorytmicznym oraz sposobem raportowania transakcji. Wprowadza też nowy system obrotu, tj. zorganizowany system obrotu (ang. organised trading facility / OTF). Rozporządzenie MiFIR określa wymogi w zakresie podawania do publicznej wiadomości danych transakcyjnych oraz przekazywania danych odpowiednim organom nadzorczym, reguluje obowiązkowy obrót instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych, szczególne działania nadzorcze w zakresie instrumentów finansowych oraz pozycji w instrumentach pochodnych, jak również świadczenie usług przez firmy z państw trzecich, nieposiadające oddziału na terytorium Unii Europejskiej.

Przyjęcie przez ustawodawcę europejskiego pakietu regulacji dotyczących rynku instrumentów finansowych, składającego się z Dyrektywy MiFID II i rozporządzenia MiFIR – łącznie zwanych „pakietem MiFID II” – spowoduje istotną reorganizację zasad funkcjonowania rynków finansowych.

Dyrektywa MiFID II rozszerza katalog instrumentów finansowych, wprowadza nowe regulacje dotyczące ochrony inwestorów, przejrzystości rynkowej, ładu korporacyjnego oraz dodatkowe obowiązki informacyjne i wymogi technologiczne związane z handlem algorytmicznym oraz sposobem raportowania transakcji. Wprowadza też nowy system obrotu, tj. zorganizowany system obrotu (ang. organised trading facility / OTF). Rozporządzenie MiFIR określa wymogi w zakresie podawania do publicznej wiadomości danych transakcyjnych oraz przekazywania danych odpowiednim organom nadzorczym, reguluje obowiązkowy obrót instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych, szczególne działania nadzorcze w zakresie instrumentów finansowych oraz pozycji w instrumentach pochodnych, jak również świadczenie usług przez firmy z państw trzecich, nieposiadające oddziału na terytorium Unii Europejskiej.

Czytaj więcej w naszym kwietniowym Legal Alercie >