Global menu

Our global pages

Close

Sektor żywnościowy: 15 nowych trendów i regulacji prawnych

  • Poland
  • Product liability and product recall
  • Food and drink
  • Health and life sciences
  • Retail

26-03-2018

Zmiany w prawie oraz nowe orzecznictwo sądów krajowych i europejskich w zakresie prawa żywnościowego powodują, że chcąc zapewnić bezpieczną obecność produktów na rynku, trzeba systematycznie śledzić stan prac legislacyjnych oraz nadchodzące zmiany. Warto wskazać zatem najważniejsze zmiany prawne w sektorze żywnościowym, procedowane projekty aktów prawnych oraz kluczowe trendy w sektorze. Przedstawiają je: Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska. 

1. Zakaz handlu w niedziele może przyczynić się do rozwoju branży e-commerce zwłaszcza w sektorze spożywczym

W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie znalazł się zakaz prowadzenia sklepów internetowych w dni objęte zakazem. Prognozuje się zatem, że zakaz handlu w niedzielę może spowodować wzrost przychodów w branży e-commerce, zwłaszcza w sektorze spożywczym. Zakaz handlu w niedziele wszedł w życie 1 marca 2018 roku i w okresie od marca do końca tego roku obowiązywać będzie w co drugą niedziele i we wszystkie święta. W przyszłym roku sklepy mają być zamknięte przez trzy niedziele w miesiącu, a od 2020 roku zakaz ma obowiązywać już w każdą niedzielę (poza nielicznymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie).

2. Ograniczenia w wydawaniu plastikowych toreb w punktach sprzedaży

Od 1 stycznia 2018 roku lekkie torby z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane klientom za darmo. Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i opadami opakowaniowymi przewiduje odpłatność, w postaci opłaty recyklingowej, za wydanie takiej torby. Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) są zwolnione z tej opłaty, ale pod warunkiem, że ich wydanie będzie wymagane ze względów higienicznych lub będą oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowania żywności. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, pod warunkiem, że cena ta będzie uwzględniać opłatę recyklingową w wysokości 20 groszy. Podmioty, na których ciąży obowiązek pobierania opłaty recyklingowej mają obowiązek jej przekazywania na rachunek Ministra Środowiska do 15 marca następującego po roku, w którym pobrano opłatę.
Nieprzestrzeganie obowiązku pobierana opłaty wiąże się z możliwością nałożenia kary administracyjnej w wysokości od 500 zł do 20000 zł.

3. Oznakowanie żywności „Wolne od GMO” – trend produktów ekologicznych

Mając na względzie rosnącą świadomość polskich konsumentów, którzy coraz chętniej sięgają po produkty spożywcze wyprodukowane z naturalnych składników, rząd przedstawił do konsultacji publicznych projekty przepisów regulujących zasady znakowania żywności sformułowaniem „Wolne od GMO” (projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie oznakowania żywności informacją „produkcja wolna od GMO” dla żywności wyprodukowanej wedle ściśle określonych wymogów na wszystkich etapach produkcji. Udział w systemie oznakowania „Wolne od GMO” będzie dobrowolny, a oznakowanie to będzie mogło być używane dla produktów pochodzenia roślinnego, produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli w okresie chowu zwierząt nie były stosowane pasze GMO dopuszczone do stosowania na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, oraz miodów i produktów pszczelarskich.Nowa regulacja ma na celu zabezpieczenie konsumentów, którzy coraz chętniej poszukują produktów rolnictwa ekologicznego, czyli produktów bez GMO, bez napromieniowania, bez użycia sztucznych nawozów, bez stosowania pestycydów oraz bez użycia substancji dodatkowych, w tym konserwantów, barwników, słodzików itp.

4. Oznaczenie produktu nazwą „makaron” – przełomowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W ostatnim roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważne orzeczenie, które przełamuje dotychczasową praktykę organów urzędowej kontroli żywności w zakresie znakowania produktów nazwą „makaron”. Organy te wymagały bowiem, by w nazwie produktu spożywczego doprecyzowywano informacje o przyprawie użytej przy produkcji makaronu, np. „makron z kurkumą”, „makaron z dodatkiem kurkumy”. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że takie dookreślenie nie jest konieczne, a samo określenie produktu „makaron” jest wystarczające i nie wprowadza w błąd. Należy jednak pamiętać, by informację o zastosowanej przyprawie (w przedmiotowej sprawie – kurkumie) umieścić w liście składników produktu. Biorąc pod uwagę powyższe, nazwa „makaron” może również pojawić się na zyskujących popularność produktach, wytwarzanych z mąk niezbożowych, np. roślin strączkowych lub warzyw. Również oznakowanie coraz chętniej wybieranych makaronów z dodatkami (np. makarony z dodatkami suszonych warzyw lub ziół) nie powinno być kwestionowane przez organy urzędowej kontroli, jeżeli nazwa produktu zostanie ograniczona wyłącznie do hasła „makaron”.

 

Czytaj całość w serwisie Portal Spożywczy >