Global menu

Our global pages

Close

Zakaz handlu w niedziele i święta. Przegląd nowej regulacji i jej wpływ na rozwój e-commerce w branży spożywczej

  • Poland
  • Food and drink

30-03-2018

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni weszła w życie 1 marca 2018 r. Ustawa określa zasady dotyczące handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz 24 grudnia, a także w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Od reguły przewidziane są jednak liczne wyjątki, szczególnie dla sklepów internetowych, co może mieć znaczenie także dla branży spożywczej.

Nowe przepisy

Prace legislacyjne nad ustawą rozpoczęły się już jesienią 2016 r., kiedy do Sejmu wpłynął projekt obywatelski. W toku prac nad projektem wielokrotnie zmieniano jego założenia, a także zakres wyłączeń spod zakazu handlu w niedziele i święta. Zgodnie z nowymi przepisami handel i wykonywanie czynności związanych z handlem mają być zakazane w placówkach handlowych w niedziele i święta, z uwzględnieniem wielu wyjątków i okresu przejściowego do 2020 r. Zakaz obejmie także 24 grudnia oraz sobotę poprzedzającą Wielkanoc, kiedy to będzie obowiązywał od godziny 14.00. Zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, chyba że w którąś z powyższych niedziel przypada święto.

Kluczowe pojęcia – placówka handlowa, handel i czynności związane z handlem

Artykuł 3 ustawy zawiera słowniczek używanych pojęć. Pojęciami, które mają kluczowe znaczenie są: „placówka handlowa” (pkt 1), „handel” (pkt 2), „wykonywanie czynności związanych z handlem” (pkt 3). Jako „placówkę handlową” ustawa definiuje obiekty, w których jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe, biura zbytu – jeżeli w takich placówkach praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych. Ustawa posługuje się szerokim pojęciem handlu rozumianego jako proces sprzedaży polegający na wymianie towarów lub wyrobów na środki pieniężne, a także pojęciem wykonywania czynności związanych z handlem. Przez „wykonywanie czynności związanych z handlem” należy rozumieć wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją. Ustawa posługuje się wieloma pojęciami o szerokim zakresie, które – należy się spodziewać – zostaną wypełnione treścią na etapie stosowania ustawy. Na przykład należy zwrócić uwagę na przyszłą interpretację pojęcia „czynności bezpośrednio związane z handlem”.

Okresy przejściowe

W okresie przejściowym do końca 2018 r. handel będzie również dopuszczalny w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Liczba handlowych niedziel będzie ograniczona w 2019 r., kiedy to handel będzie dopuszczalny jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 r. przestanie obowiązywać okres przejściowy i poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie handel w niedziele będzie całkowicie zabroniony.

Czytaj cały artykuł Marty Gadomskiej-Gołąb i dr Aleksandry Kunkiel-Kryńskiej >

Tekst został opublikowany w kwartalniku Food Lex, wydawanym przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców