Global menu

Our global pages

Close

Sprawdź nasze listopadowe alerty prawne

  • Poland
  • Banking and finance
  • Capital market law

23-11-2019

Prawo bankowe – nowe uprawnienia, nowe obowiązki

30 listopada 2019 r. wchodzi istotna nowelizacja przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i niektórych innych ustaw, niosąca ze sobą szereg zmian mających wpływ na działalność banków. Pobierz alert prawny >

 

Oferta publiczna i instrumenty finansowe – kluczowe zmiany

30 istopada 2019 r. wchodzi istotna nowelizacja przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian dla rynku kapitałowego. Pobierz alert prawny >

 

Spółki publiczne – ważne zmiany, nowe obowiązki, dodatkowe koszty

30 listopada 2019 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian. Ich celem jest pełne i prawidłowe dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, znanej powszechnie jako Druga Dyrektywa o Prawach Akcjonariuszy („SDR II”). Pobierz alert prawny >