Global menu

Our global pages

Close

Zmiany w delegowaniu: Pracodawca będzie musiał starannie wyliczać wynagrodzenie i uważać na upływ terminu delegowania

  • Poland
  • Employment law

30-08-2020

Koszty delegowania wzrosną. Polska ustawa implementująca Dyrektywę 2018/9572 przewiduje m.in. konieczność wyrównania określonych składników wynagrodzenia do poziomu lokalnego, a także obowiązek pokrywania kosztów podróży służbowej. Nowelizacja dotyczy głównie zmian w zakresie wynagrodzenia pracownika delegowanego oraz okresu delegowania. Zakłada koordynację pracy Państwowej Inspekcji pracy (PIP) z organami kontrolnymi w innych państwach członkowskich. Nowe przepisy odnoszące się do delegowania pracowników wejdą w życie 4 września 2020 r. Pracodawca delegujący, który uchybi tej regulacji, może zostać ukarany karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

Pobierz alert zespołu prawa pracy >