Global menu

Our global pages

Close

Podmioty świadczące usługi płatnicze. Zmiany w modelu funkcjonowania rynku usług płatniczych

  • Poland
  • Banking and finance - Articles
  • Financial services

22-02-2021

Procedowany obecnie projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych będzie miał praktyczne konsekwencje dla niektórych podmiotów wymienionych w ustawie – status małych instytucji płatniczych („MIP”) i biur usług płatniczych („BUP”) ulegnie zmianie w wyniku nałożenia dodatkowych obowiązków lub zniesienia niektórych wymogów.

Pobierz legal alert >