Global menu

Our global pages

Close

Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

  • Poland
  • Public procurement

27-05-2021

W najnowszym wydaniu Kwartalnika PZP Prawo Zamówień Publicznych (1/2021) ukazała się glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 30.6.2020 r. (III CZP 67/19) autorstwa Michała Drozdowicza, partnera kierującego praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Glosa „Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom” ma charakter częściowo krytyczny.

Kwartalnik PZP Prawo Zamówień Publicznych dostępny jest na stronie Wydawnictwa CH Beck > 

 

Zobacz też poprzednią publikację >