Global menu

Our global pages

Close

Konsument dowie się, czy oferowana przez Internet cena została wykreowana przez algorytm

  • Poland
  • Consumer

14-01-2022

Przedsiębiorcy coraz częściej dostosowują cenę tego samego towaru lub usługi oferowaną różnym grupom klientów. Takie różnicowanie ceny nierzadko odbywa się poprzez zautomatyzowane narzędzia, gdzie odpowiedni algorytm przyporządkowuje cenę danej osobie lub grupie osób. Jednym z nowych obowiązków wynikających z dyrektywy Omnibus (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/2161) jest konieczność wyraźnego informowania konsumentów o powyższych praktykach. Naruszenie tych obowiązków może skutkować karą finansową dla przedsiębiorcy, sięgającą nawet 10% rocznego obrotu.

Przeczytaj cały tekst Jowity Prokop i Przemysława Matusiaka-Freya na naszym blogu W ramach regulacji.