Global menu

Our global pages

Close

Prawo holdingowe: Realne korzyści czy zbędny formalizm?

  • Poland
  • Corporate

13-05-2022

Od 13 października 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup spółek, czyli tzw. prawo holdingowe. Spółka dominująca oraz spółka lub spółki zależne kierujące się wspólną strategią i interesami będą mogły sformalizować swoje funkcjonowanie jako „grupa spółek”. Po rejestracji „grupy spółek” spółka dominująca uzyska m.in. możliwość wydawania spółkom zależnym wiążących poleceń – z drugiej strony ma być odpowiedzialna za szkody poniesione przez spółki zależne wskutek wykonywania tych poleceń.

Nowelizacja KSH zapowiada szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu spółek kapitałowych – poza wprowadzeniem zasad funkcjonowania „grupy spółek”, nowelizuje także zasady zarządzania i sprawowania nadzoru nad spółkami kapitałowymi.

Pobierz nasz alert >