Global menu

Our global pages

Close

Krytyczna ocena nowych zasad wprowadzania ograniczeń w poborze energii

  • Poland
  • Other
  • Energy and infrastructure

19-12-2022

Odbiorcy podlegają aktualnie o wiele bardziej restrykcyjnym ograniczeniom w zakresie poboru energii. Nowe Rozporządzenie może zachwiać bezpieczeństwem systemu energetycznego, włącznie z wywołaniem szkód po stronie odbiorców, przestrzega Grzegorz Cieśniarski, specjalista prawa energetycznego w naszej kancelarii.

Wydanie Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła umotywowano koniecznością wzmocnienia ochrony przed skutkami ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej oraz ciepła. Zrezygnowano z ustalania planów ograniczeń w oparciu o wartość mocy umownej na rzecz wydawania ich na podstawie uśrednionych danych historycznych, odczytywanych z urządzeń pomiarowych.

Polecamy cały tekst Grzegorza Cieśniarskiego opublikowany w serwisie "Teraz środowisko".