Global menu

Our global pages

Close

Obmedzovanie jednorazových plastových výrobkov

  • Slovakia
  • Environment

20-12-2021

V novembri 2021 bola prijatá novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla opatrenia za účelom znižovania spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov. Nižšie Vám prinášame prehľad niektorých nových povinností, ktoré náš čakajú.

Obmedzenie spotreby

Od 1.12.2021 je napríklad výrobca jednorazových plastových pohárov na nápoje a nádob na potraviny, ktorý ich poskytuje konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja, je povinný:

a) poskytovať ich za úhradu; o tejto skutočnosti informuje konečného spotrebiteľa,

b) ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu, alebo

c) ponúknuť biologicky rozložiteľnú alternatívu.

Okrem vyššie uvedeného obmedzenia obsahuje novela aj výslovný zákaz poskytovať konečnému spotrebiteľovi jednorazové plastové výrobky. Je zakázané poskytovať jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho občerstvenia a taktiež jednorazové plastové výrobky na verejných podujatiach, v prípade ak sa majú potraviny a nápoje konzumovať na mieste predaja.

V tejto súvislosti sa zavádza povinnosť organizátora verejného podujatia zabezpečiť, aby v prípade používania biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečil ich následný triedený zber.

Za účelom obmedzovania spotreby sa stanovujú aj nové požiadavky na samotné výrobky z plastov:

a) od 3.6.2024 budú musieť byť plastové viečka pripevnené k nápojovému obalu (napr. nápojové fľaše),

b) od 1.1.2025 budú musieť nápojové PET fľaše obsahovať minimálne 25 % recyklovaných plastov,

c) od 1.1.2030 budú musieť už všetky nápojové obaly (teda nielen PET fľaše) obsahovať minimálne 30 % recyklovaných plastov.

Označovanie jednorazových plastových výrobkov

Za účelom zvýšenia informovanosti o zložení vybraných výrobkov je výrobca pohárov na nápoje, hygienických vložiek a tampónov, vlhčených utierok a tabakových výrobkov s filtrami povinný výrobok označiť informáciou o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, ako aj o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia, ktorým sa je potrebné vyhnúť.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu

Od 1.1.2023 pribudnú ešte ďalšie povinnosti výrobcom jednorazových plastových výrobkov, akými sú napríklad ľahké plastové tašky, nádoby na potraviny, nápojové obaly a podobne. Budú povinní znášať napríklad náklady spojené s čistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ak neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu. Od 1.12.2026 sa tieto rozšírené povinnosti budú týkať aj výrobcov vlhčených utierok, balónov a tabakových výrobkov.

V dôsledku novely sa rozšírená zodpovednosť výrobcov bude vzťahovať aj na výrobcov tabakových výrobkov a rybárskeho náčinia.