Global menu

Our global pages

Close

Omezování jednorázových plastových výrobků

  • Slovakia
  • Environment

16-12-2021

V listopadu 2021 byla přijata novela zákona o odpadech, která přinesla opatření za účelem snižování spotřeby určitých jednorázových plastových výrobků. Níže Vám přinášíme přehled některých nových povinností, které nás čekají.

Omezení spotřeby

Od 1. 12. 2021 je například výrobce jednorázových plastových sklenic na nápoje a nádoby na potraviny, který je poskytuje konečnému spotřebiteli ke konzumaci potravin a nápojů na jiném místě, než je místo prodeje, povinen:

a) poskytovat je za úhradu a o této skutečnosti informovat konečného spotřebitele,

b) nabídnout konečnému spotřebiteli opakovaně použitelnou alternativu, nebo

c) nabídnout biologicky rozložitelnou alternativu.

Kromě výše uvedeného omezení obsahuje novela také výslovný zákaz poskytovat konečnému spotřebiteli jednorázové plastové výrobky. Je zakázáno poskytovat jednorázové plastové výrobky v trvalých provozech veřejného a rychlého občerstvení a také na veřejných akcích, a to v případě, že mají být potraviny a nápoje konzumovány na místě prodeje.

V této souvislosti se zavádí povinnost organizátora veřejné akce zajistit, aby v případě používání biologicky rozložitelných výrobků zařídil jejich následný tříděný sběr.

Za účelem omezování spotřeby se stanoví i nové požadavky na samotné výrobky z plastů:

a) od 3. 6. 2024 budou muset být plastová víčka připevněna k nápojovému obalu (např. nápojové láhve),

b) od 1. 1. 2025 budou muset nápojové PET lahve obsahovat minimálně 25 % recyklovaných plastů,

c) od 1. 1. 2030 budou muset již všechny nápojové obaly (tedy nejen PET láhve) obsahovat minimálně 30 % recyklovaných plastů.

Označování jednorázových plastových výrobků

Za účelem zvýšení informovanosti o složení vybraných výrobků je výrobce sklenic na nápoje, hygienických vložek a tamponů, vlhčených utěrek a tabákových výrobků s filtry, povinen výrobek označit informací o přítomnosti plastů ve výrobku a jeho negativních vlivech na životní prostředí, jakož i o nejvhodnějších způsobech nakládání s výrobkem nebo způsobech zneškodnění, kterým se je třeba vyhnout.

Rozšířená odpovědnost výrobce zvláštního výrobku z plastu

Od 1. 1. 2023 přibydou další povinnosti výrobcům jednorázových plastových výrobků, jakými jsou například lehké plastové tašky, nádoby na potraviny, nápojové obaly a podobně. Budou povinni nést například náklady spojené s čištěním prostředí znečištěného odpadem z těchto výrobků, pokud nebyly vhozeny do místních systémů sběru odpadu. Od 1. 12. 2026 se tyto rozšířené povinnosti budou týkat i výrobců vlhčených utěrek, balónů a tabákových výrobků.

V důsledku novely se rozšířená odpovědnost výrobců bude vztahovat i na výrobce tabákových výrobků a rybářského náčiní.