Global menu

Our global pages

Close

Pozemok alebo stavbu nie je možné nadobudnúť na základe neplatnej zmluvy

  • Slovakia
  • Real estate planning

29-06-2021

Možno nadobudnúť pozemok alebo stavbu na základe neplatnej zmluvy? Táto otázka bola súdmi posudzovaná rôzne. Staršie súdne rozhodnutia chránili pôvodného vlastníka a tvrdili, že to možné nie je. Vychádzali zo zásady, že nikto nemôže previesť na iného viac práv ako sám má. Teda ani kupujúci, ktorý kúpil pozemok od osoby zapísanej v katastri nehnuteľností ako vlastník, nemohol tento nadobudnúť.

Novšie súdne rozhodnutia začali prihliadať na kupujúceho a chránili jeho dobromyseľnosť. Kupujúci sa tak mohol stať vlastníkom pozemku alebo stavby, a to aj na základe neplatnej zmluvy od nevlastníka. Podstatné bolo, či kupujúci postupoval obozretne pri overení faktu, či je predávajúci vlastníkom.

Táto názorová nejednotnosť panovala aj na pôde najvyššieho a ústavného súdu a vytvárala právnu neistotu. Veľký senát Najvyššieho súdu SR vo svojom ostatnom rozhodnutí dal odpoveď na túto otázku. Priklonil sa k starším rozhodnutiam a uviedol, že vlastníctvo nemožno nadobudnúť na základe neplatnej zmluvy. A to ani v prípade, ak sa dodatočne preukáže, že zmluva je neplatná z dôvodu, že predošlý majiteľ nehnuteľnosti nebol jej vlastníkom. Právo vydržať takýto pozemok po 10 rokoch však nie je dotknuté.

Rozhodnutie veľkého senátu sú povinné rešpektovať ostatné senáty najvyššieho súdu. Otáznym ostáva, či toto rozhodnutie bude rešpektovať aj ústavný súd, ktorý v niektorých rozhodnutiach zastával opačný názor.