Global menu

Our global pages

Close

Brexit - Vad händer 2019?

  • Sweden
  • Other

12-04-2018

Fredagen den 29 mars 2019 kl. 23.00 lokal tid träder Storbritannien ut ur EU, två år efter att Storbritanniens premiärminister Theresa May aktiverade artikel 50 i Lissabonfördraget och begärde landets utträde ur EU. Osäkerheten om vad som kommer att ske därefter är stor och frågorna är fortsatt många. Här nedan har vi försökt att reda ut några olika begrepp och scenarier samt vilka några av  konsekvenserna skulle kunna bli för svenska näringsidkare som bedriver handel med Storbritannien utifrån de olika scenarierna.

Två vanliga begrepp som är tänkta att beskriva den framtida relationen mellan Storbritannien och EU efter den 29 mars 2019 är en s.k. ”mjuk” respektive ”hård” Brexit. En mjuk Brexit skulle innebära att parterna har lyckats nå en överenskommelse om den framtida relationen parterna emellan. En sådan överenskommelse skulle exempelvis kunna innebära att Storbritannien kvarblir inom EU:s inre marknad, vilket skulle innebära fortsatt fri rörlighet för varor, människor, tjänster och pengar. Det har även förekommit diskussioner om att Storbritannien under en övergångsperiod skulle kvarbli inom EU:s inre marknad. En s.k. ”hård” Brexit skulle å andra sidan innebära att parterna inte har lyckats nå en överenskommelse.

Storbritannien och EU har sedan i somras löpande förhandlat om relationen parterna emellan efter utträdet den 29 mars 2019. Tiden för parterna att nå en överenskommelse är knapp och det är troligt att en överenskommelse måste vara på plats redan under första halvåret 2018. Om så inte sker lutar det åt en hård Brexit. Oron för vad som kommer att ske, exempelvis avseende handeln med Storbritannien, är stor bland många näringsidkare i Sverige, såväl stora som små.

En för många näringsidkare väsentlig fråga är vad Storbritanniens utträde ur EU, utan en överenskommelse, skulle innebära för handeln mellan Storbritannien och EU. Storbritannien omfattas i dagsläget, så som medlemsstat i EU, av såväl EU:s inre marknad som samtliga handelsavtal som EU har med länder världen över. Vid en hård Brexit skulle Storbritannien efter den 29 mars 2019 stå utanför EU:s inre marknad samt verka under reglerna för WTO. Det skulle innebära att Storbritannien vid import av varor och tjänster från EU-länderna, jämfört med hur det är i dagsläget, skulle kunna införa skatter, kvoter och tariffer på dessa. Samma åtgärder som Storbritannien kan vidta vid import av varor och tjänster från EU-länder skulle även EU-länderna kunna införa vid import av varor och tjänster från Storbritannien. Konsekvenserna av en hård Brexit för handeln mellan Sverige och Storbritannien är i dagsläget svåra att överskåda men det troliga är att kostnaden för handel med Storbritannien skulle öka.

En annan väsentlig fråga är vad som kommer att hända med alla de svenska medborgare som bor i Storbritannien alternativt flyttar dit efter utträdet respektive de brittiska medborgare som bor i Sverige alternativt flyttar till Sverige efter utträdet. Mycket är fortfarande oklart och diskussioner mellan parterna pågår för fullt. Däremot torde det vara klart att EU kommer att tillämpa samma regler för brittiska medborgare som bor i EU, som Storbritannien tillämpar för EU-medborgare som bor i Storbritannien.

Eversheds Sutherland är en global affärsjuridisk byrå och med 66 kontor fördelat på 32 länder kan vi gränsöverskridande handel och relationer. Med säte i Storbritannien har vi särskilt goda kunskaper om Brexit och håller oss ständigt uppdaterade om utvecklingen. Har ni frågor eller andra funderingar om hur Brexit kommer att påverka just er näringsverksamhet, tveka då inte att höra av er till oss.

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings