Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds Sutherland z nowym specjalistą prawa konkurencji

  • Poland
  • Press_Releases

07-08-2017

Wierzbowski Eversheds Sutherland z nowym specjalistą prawa konkurencji  
Z początkiem sierpnia do zespołu kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyła radca prawny Zofia Piekarczyk, wzmacniając nowo utworzoną praktykę Consumer Product Compliance & Life Sciences, w ramach której zajmować się będzie projektami z obszaru prawa konkurencji oraz prawa konsumentów. 
Zofia Piekarczyk jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie dla firm w zakresie zgodności ich działalności i strategii biznesowych z prawem ochrony konkurencji oraz prawem konsumenckim. Zajmuje się również prawem pomocy publicznej, bezpieczeństwem produktów, prawem reklamy i prawem Unii Europejskiej. 
Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracowała m.in. w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W UOKiK prowadziła postępowania administracyjne (wyjaśniające, antymonopolowe i w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz reprezentowała Prezesa UOKiK w postępowaniach sądowych.
Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dla klientów z branży e-commerce, energetycznej, finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, transportowej oraz FMCG. Reprezentowała i wspierała klientów w zakresie postępowań antymonopolowych, jak i postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przed Prezesem UOKiK, a także przed sądami różnych instancji w sprawach przeciwko Prezesowi UOKiK. Przeprowadzała audyty zgodności z prawem konkurencji oraz brała udział kontrolach UOKiK. Doradzała również w kwestiach związanych z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wspierała klientów w zakresie pomocy publicznej, np. w sprawie podatku bankowego oraz podatku od sprzedaży detalicznej. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ukończyła London Metropolitan University (studia LL.M in International and Comparative Business Law). Jest również absolwentką podyplomowych studiów z zakresu pomocy publicznej w Szkole Głównej Handlowej. 

Z początkiem sierpnia do zespołu kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyła radca prawny Zofia Piekarczyk, wzmacniając nowo utworzoną praktykę Consumer Product Compliance & Life Sciences, w ramach której zajmować się będzie projektami z obszaru prawa konkurencji oraz prawa konsumentów. 

Zofia Piekarczyk jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie dla firm w zakresie zgodności ich działalności i strategii biznesowych z prawem ochrony konkurencji oraz prawem konsumenckim. Zajmuje się również prawem pomocy publicznej, bezpieczeństwem produktów, prawem reklamy i prawem Unii Europejskiej. 

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracowała m.in. w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W UOKiK prowadziła postępowania administracyjne (wyjaśniające, antymonopolowe i w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz reprezentowała Prezesa UOKiK w postępowaniach sądowych.

Jej doświadczenie obejmuje m.in. doradztwo dla klientów z branży e-commerce, energetycznej, finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, transportowej oraz FMCG. Reprezentowała i wspierała klientów w zakresie postępowań antymonopolowych, jak i postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przed Prezesem UOKiK, a także przed sądami różnych instancji w sprawach przeciwko Prezesowi UOKiK. Przeprowadzała audyty zgodności z prawem konkurencji oraz brała udział kontrolach UOKiK. Doradzała również w kwestiach związanych z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Wspierała klientów w zakresie pomocy publicznej, np. w sprawie podatku bankowego oraz podatku od sprzedaży detalicznej. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ukończyła London Metropolitan University (studia LL.M in International and Comparative Business Law). Jest również absolwentką podyplomowych studiów z zakresu pomocy publicznej w Szkole Głównej Handlowej. 

 

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.