Global menu

Our global pages

Close

European Legal 500 rekomenduje naszych prawników

 • Poland

  18-06-2008

  European Legal 500 w edycji 2008 rekomenduje naszą Kancelarię w niemal wszystkich dziedzinach prawa objętych badaniem: bankowości i finansach, rynkach kapitałowych, prawie konkurencji i antymonopolowym, doradztwie korporacyjnym, M&A, rozstrzyganiu sporów, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, zarządzaniu projektami oraz prawie nieruchomości.

  W publikacji tej możemy przeczytać:

  Kancelaria Wierzbowski Eversheds jest doradcą w transakcjach sekurytyzacyjnych, ostatnio prawnicy kancelarii pracowali nad projektem dotyczącym zwiększenia wartości należności leasingowych oraz doradzali HSBC w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy. Rekomendujemy tutaj Grzegorza Kotta.”

  "Elastyczna i szybko reagująca na potrzeby klientów Kancelaria Wierzbowski Eversheds koncentruje się na działaniach w sektorach telekomunikacyjnym i spożywczym związanych z prawodawstwem UE – oferuje pomoc w zakresie badania zgodności z przepisami i regulacjami oraz w sprawach dotyczących karteli i nadużycia pozycji dominującej. Ekspert ds. nieuczciwej konkurencji, Małgorzata Modzelewska de Raad, reprezentowała Syngenta Crop Protection w precedensowej sprawie antymonopolowej, natomiast w dziedzinie regulacji sektora telekomunikacyjnego godni polecenia są Krzysztof Wierzbowski i Arwid Mednis.”

  "Kancelaria Wierzbowski Eversheds, z ogromnym powodzeniem, występuje w skomplikowanych procesach restrukturyzacji spółek i świadczy bieżącą obsługę prawną. Do grona jej klientów należą Bristol-Myers Squibb, Gallo Vineyards, Hachette i AstraZeneca Pharma, a Invido AB, Burda i ERIKS korzystały z usług kancelarii w procesie przejęć. Główną osobą do kontaktu w dziedzinie prawa spółek jest Bożena Ciosek. Michał Kurzyński działa w obszarze fuzji i przejęć (M&A), a Grzegorz Kott zajmuje się prawem ubezpieczeniowym. Porady świadczone przez Przemysława Walaska cenione są przez klientów za ich bardzo praktyczny charakter i wysoką jakość.”

  Henryk Romańczuk z Kancelarii Wierzbowski Eversheds jest cenionym prawnikiem procesowym specjalizującym się w dziedzinie prawa nieruchomości. Jego zespół codziennie uczestniczy w sporach gospodarczych i administracyjnych, w tym dotyczących własności intelektualnej, prawa energetycznego i infrastruktury - obecnie w toku jest kilkaset spraw. Kancelaria reprezentowała GDDKIA w międzynarodowym arbitrażu dotyczącym budowy autostrady A4. W sprawach dotyczących niewypłacalności godny polecenia jest Zbigniew Gaj, współpracujący z kancelarią jako Of Counsel.”

  Prawo pracy jest jednym z priorytetowych zakresów praktyki Kancelarii Wierzbowski Eversheds. Prawnicy kancelarii występują w sprawach dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia, zwolnień oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych. Kluczową osobą do kontaktu jest Ewa Łachowska-Brol, a do grona klientów kancelarii należą Whirlpool, Wizzair i Opera Software.”

  "Kancelaria Wierzbowski Eversheds ma ugruntowaną pozycję w sektorze telekomunikacyjnym i sektorze technologii informatycznych, reprezentuje podmioty detaliczne i właścicieli marek w sprawach związanych z franszyzą oraz ochroną informacji. Głównymi osobami do kontaktu są Magdalena Orzelska-Bratkowska, ceniony za profesjonalizm Tomasz Zalewski oraz Arwid Mednis.”

  "Zauważane jest zaangażowanie Kancelarii Wierzbowski Eversheds w wiele spraw, w których reprezentuje ona organy państwowe oraz w rolę doradcy prawnego i koordynatora projektu w procesie przygotowywania polsko-ukraińskiej oferty organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Kancelaria uczestniczy w projektach infrastrukturalnych przeprowadzanych przez największe miasta w Polsce.”

  "Henryk Romańczuk z Kancelarii Wierzbowski Eversheds jest rekomendowany w zakresie sporów nieruchomościowych, natomiast Michał Kurzyński jest odpowiedzialny za transakcje w zakresie prawa nieruchomości. Jego zespół doradzał deweloperowi 8 Star przy sprzedaży Eurocentrum, budynku biurowego w centrum Warszawy, reprezentował Uniwersytet Jagielloński w projekcie PPP dotyczącym budowy nowego szpitala uniwersyteckiego oraz prowadzi liczne sprawy dotyczące obiektów rekreacyjnych, handlowych, magazynowych i biurowych. Do grona klientów Kancelarii należy m.in. Alvi Corp.”

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.