Global menu

Our global pages

Close

European Legal 500 rekomenduje naszą Kancelarię

 • Poland

  17-06-2009

  Informator The European Legal 500 w edycji 2009 rekomenduje Kancelarię i prawników Wierzbowski Eversheds w aż 9 dziedzinach prawa: bankowości i finansach, rynkach kapitałowych, prawie konkurencji i antymonopolowym, doradztwie korporacyjnym i M&A, rozwiązywaniu sporów, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, projektach infrastrukturalnych oraz prawie nieruchomości.

  W publikacji możemy przeczytać:

  • Bankowość i finanse
   Dr Marek Czarny z kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzał na rzecz Telekomunikacji Polskiej w związku z kredytami rewolwingowymi oraz umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą finansowania o wartości 400 milionów euro.
  • Rynki kapitałowe
   Judith Y. Gliniecki z kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzała przy transakcji pierwszej odwrotnej fuzji i ofercie prywatnej, na którą zdecydowała się polska spółka Sunset Suits. Grzegorz Kott również uzyskał indywidualną rekomendację w tej specjalizacji.
  • Prawo konkurencji i antymonopolowe
   „Lubię ten zespół”– przyznaje jedna z osób zapytanych o opinię na temat pracy prawników z zespołu prawa konkurencji w kancelarii Wierzbowski Eversheds dodając, że „zyskują oni coraz większą siłę przebicia”. Kierująca zespołem Małgorzata Modzelewska de Raad reprezentowała Telekomunikację Polską w sprawie precedensowego orzeczenia Sądu Najwyższego, jak również doradzała spółce Empik w związku ze zgłoszeniem Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji. Klienci doceniają u prawników z tego zespołu „profesjonalne podejście oraz gotowość pracy w krótkich terminach”.
  • Doradztwo korporacyjne i M&A
   Zespół prowadzony przez Krzysztofa Wierzbowskiego, partnera zarządzającego kancelarii Wierzbowski Eversheds, zyskuje uznanie klientów za umiejętność „osiągania wyznaczonych celów w odpowiednim czasie”.Kancelaria doradzała spółce Rolls-Royce w sprawach związanych z restrukturyzacją i wykupem menedżerskim. Do grona klientów należy również grupa BURDA/Hachette, która powierza kancelarii swoje sprawy korporacyjne oraz kwestie związane z fuzjami. Ponadto Wierzbowski Eversheds może poszczycić się znacznym doświadczeniem we współpracy z firmami z branż informatycznej i telekomunikacyjnej.
  • Rozwiązywanie sporów
   Pracujący pod szyldem kancelarii Wierzbowski Eversheds Henryk Romańczuk jest uznanym specjalistą w dziedzinie rozwiązywania sporów z zakresu prawa nieruchomości. Ewa Łachowska-Brol doradza w sporach związanych z prawem pracy, a Małgorzata Modzelewska de Raad jest rekomendowana jako ekspert w prowadzeniu sporów na tle naruszenia praw własności intelektualnej. Kancelaria reprezentowała GDDKiA w międzynarodowym arbitrażu dotyczącym budowy autostrady A4. Arwid Mednis doprowadził do pomyślnego zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego przeciwko Telekomunikacji Polskiej, głównemu operatorowi telekomunikacyjnemu w Polsce. Jeden z ich klientów nie krył, że prawnicy procesowi z kancelarii Wierzbowski Eversheds „są najlepsi w swojej branży”.
  • Prawo pracy
   Ewa Łachowska-Brol z kancelarii Wierzbowski Eversheds jest kluczowym doradcą w sprawach związanych z prawem pracy. Zespół ds. prawa pracy uczestniczył w przygotowaniu procesu zwolnień grupowych, który objął ponad 300 pracowników. Prawnicy tej specjalizacji prowadzą również bieżącą obsługę prawną klientów korporacyjnych.
  • Własność intelektualna
   Głównymi specjalistami w tej dziedzinie są Magdalena Orzelska-Bratkowska – oceniana przez klientów jako „niezawodny” ekspert ds. ochrony własności intelektualnej, Tomasz Zalewski – specjalista w zakresie ochrony znaków towarowych, oraz Arwid Mednis – prawnik specjalizujący się w sektorze telekomunikacyjnym. Zespół ten doradzał miedzy innymi spółce Empik w kwestiach związanych z korzystaniem z praw do znaków towarowych. Klientem kancelarii jest również spółka eBay.
  • Projekty infrastrukturalne, energetyka i zasoby naturalne
   Kancelaria Wierzbowski Eversheds słynie ze swoich specjalistów doradzających przy realizacji projektów infrastrukturalnych oraz projektów wdrażanych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Reprezentowała ona Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawach związanych z kontraktem na budowę drugiego odcinka autostrady A2.
  • Nieruchomości
   Zespół ds. prawa budowlanego, działający w kancelarii Wierzbowski Eversheds doradzał miedzy innymi przy prestiżowych projektach związanych z inwestycjami w nieruchomości położone w centrum Warszawy, jak również reprezentował miasto Wrocław w sprawach związanych z budową nowego stadionu sportowego na Euro 2012. Henryk Romańczuk pozostaje głównym ekspertem w prowadzeniu sporów związanych z prawem nieruchomości.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back