Global menu

Our global pages

Close

European Legal 500 rekomenduje naszą Kancelarię

 • Poland

  29-04-2010

  Wydawnictwo Legalease opublikowało w kwietniu kolejne wydanie informatora The European Legal 500 – edycję na rok 2010. Nasza kancelaria jest od lat wysoko notowana w zestawieniu najlepszych firm prawniczych. W tym roku uzyskaliśmy rekordową liczbę wskazań, bo aż w 10 dziedzinach prawa: bankowości i finansach, rynkach kapitałowych, prawie konkurencji i antymonopolowym, doradztwie korporacyjnym i M&A, rozwiązywaniu sporów, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, projektach infrastrukturalnych, prawie nieruchomości oraz TMT (technologia, media, telekomunikacja).

  W informatorze możemy przeczytać:

  • Prawo konkurencji/prawo antymonopolowe
   Zespół kancelarii Wierzbowski Eversheds pod kierownictwem Małgorzaty Modzelewskiej de Raad doprowadził do znacznego obniżenia najwyższej kary, jaka kiedykolwiek została łącznie nałożona na spółkę przez polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zespół ten reprezentował również polskiego operatora telekomunikacyjnego w sprawie z art. 82, toczącej się przed Komisją Europejską.
  • Bankowość i finanse
   Doradzająca przy finansowaniu złożonych projektów i transakcji kancelaria Wierzbowski Eversheds oferuje „wysokiej jakości innowacyjną pomoc prawną, zwiększającą szanse na osiągnięcie sukcesu”. Zespół świadczył usługi doradztwa w zakresie finansowania budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków i podejmował działania w sprawie finansowania modernizacji sieci tramwajowej. Marek Czarny posiada „szeroką wiedzę na temat finansowania infrastruktury publicznej oraz duże umiejętności negocjacyjne”.
  • Rynki kapitałowe
   Grzegorz Kott z kancelarii Wierzbowski Eversheds w ramach restrukturyzacji grupy spółek zajmował się przekształceniem holdingowej spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w spółkę europejską.
  • Doradztwo korporacyjne, fuzje i przejęcia
   Kancelaria Wierzbowski Eversheds jest zaangażowana w liczne transakcje restrukturyzacyjne. Kancelaria zajmowała się przekształceniem spółki Heidrick & Struggles oraz doradzała klientowi przy nabyciu informatycznej spółki Mobica. W tej dziedzinie prawa godni polecenia są Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający, oraz Bożena Ciosek.
  • Rozstrzyganie sporów
   Arwid Mednis z kancelarii Wierzbowski Eversheds pracował nad pozytywnie rozpoznaną skargą w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, na podstawie której zasądzone zostało wysokie odszkodowanie. Henryk Romańczuk jest prawnikiem procesowym specjalizującym się w prawie nieruchomości, natomiast Małgorzata Modzelewska de Raad jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie rozstrzygania sporów z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Prawo pracy
   Ewa Łachowska-Brol jest „doświadczonym” prawnikiem kancelarii Wierzbowski Eversheds, który „zawsze ma czas dla klientów”. Zespół zajmował się sprawą grupowych zwolnień w likwidowanej spółce.
  • Prawo własności intelektualnej
   Wierzbowski Eversheds świadczy pomoc prawną spółce eBay w sprawach dotyczących fałszerstw oraz doradza spółce REAL w zakresie ochrony znaków towarowych. W tej dziedzinie osobami godnymi polecenia są Magdalena Orzelska-Bratkowska oraz Tomasz Zalewski, specjalista w zakresie znaków towarowych.
  • Zarządzanie projektami
   Kancelaria Wierzbowski Eversheds reprezentowała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w negocjacjach dotyczących projektu autostrady A1. Ponadto działała w imieniu GDDKiA w kilku projektach realizowanych w trybie zamówień publicznych, których przedmiotem były autostrady płatne i drogi ekspresowe. W tym zakresie rekomendowanym prawnikiem jest Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający.
  • Prawo nieruchomości
   Kancelaria Wierzbowski Eversheds doradzała spółce Lenovo w zakresie nieruchomościowego projektu inwestycyjnego. Głównym specjalistą w tej dziedzinie jest Krzysztof Wierzbowski, partner zarządzający.
  • TMT (technologie–media–telekomunikacja)
   Arwid Mednis, prawnik z kancelarii Wierzbowski Eversheds specjalizujący się w prawie telekomunikacyjnym, jest ceniony za „wiedzę, doświadczenie i dostępność”. Telekomunikacja Polska jest stałym klientem kancelarii.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back