Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds doradza spółce Tramwaje Warszawskie

 • Poland

  20-09-2010

  Kancelaria Wierzbowski Eversheds doradza spółce Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. w procesie pozyskania finansowania na zakup tramwajów oraz modernizację infrastruktury tramwajowej.

  W dniu 15 września 2010 r. spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na kwotę 920 mln zł. Umowa z EBI stanowi dopełnienie podpisanej w kwietniu umowy z EBOiR na kwotę 200 mln zł. Całe pozyskane finansowanie ma na celu pokrycie kosztów realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Spółki, w tym pokrycie kosztów zakupu 186 nowych tramwajów oraz kosztów modernizacji istniejącej infrastruktury tramwajowej. Jednocześnie dzięki wypracowanej strukturze finansowania nie będzie ono obciążać bilansu M. St. Warszawy.

  Podpisanie umowy kredytowej z EBI stanowi zwieńczenie blisko dwóch lat pracy przy tym projekcie. Kancelaria Wierzbowski Eversheds była doradcą prawnym Spółki w trakcie całego procesu pozyskiwania finansowania.

  Z ramienia kancelarii projekt prowadzony był przez dra Marka Czarnego, przy wsparciu ze strony dra Krzysztofa Haładyja, Magdaleny Chrzan, Małgorzaty Bakuły i Agaty Jankowskiej-Galińskiej.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back