Global menu

Our global pages

Close

Doradzaliśmy GDDKiA przy wyborze Krajowego Systemu Poboru Opłat (ETC)

 • Poland

  04-11-2010

  W dniu 2 listopada 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz konsorcjum Kapsch podpisały umowę na zaprojektowanie, dostawę oraz obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat (ETC). System ma być gotowy 1 lipca 2011 roku. Koszt jego wdrożenia to 4,9 mld zł.

  System ETC obejmie docelowo ok. 2000 km autostrad, 5000 km dróg ekspresowych i 600 km dróg krajowych. ETC będzie obowiązywał samochody ciężarowe oraz autobusy (pojazdy powyżej 3,5 ton). Kierowcy aut osobowych będą mogli przystąpić do systemu na zasadzie dobrowolności. Wysokość opłat oraz szczegóły techniczne zostaną określone w terminach późniejszych.

  Ze strony Kancelarii, która reprezentowała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w pracach nad umową uczestniczyli: Grzegorz Rudnicki, Tomasz Zalewski, Anna Ochocka, Anna Lesiak, Michał Drozdowicz oraz Agnieszka Chylińska. Nasi prawnicy wspierali GDDKiA w całym procesie prowadzącym do podpisania umowy, począwszy od etapu przygotowania studium wykonalności, poprzez przygotowanie dokumentacji przetargowej, aż po wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back