Global menu

Our global pages

Close

Kontrakt na rozbudowę Elektrowni Opole podpisany

 • Poland

  16-02-2012

  W dniu 15 lutego 2012 r. przedstawiciele konsorcjum w składzie Rafako S.A. (lider konsorcjum), Polimex–Mostostal  S.A. oraz Mostostal-Warszawa S.A. podpisali kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole. Wartość kontraktu wynosi 11,5 mld zł, a sama inwestycja jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  Postępowanie prowadzące do podpisania umowy z konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal-Warszawa trwało ponad dwa lata, a wybór oferty został oprotestowany przez konsorcjum Alstom.

  W dniu 11 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) odrzuciła odwołanie Konsorcjum Alstom, co otworzyło drogę do podpisania umowy w sprawie inwestycji, która już zyskała miano największego kontraktu w historii III Rzeczpospolitej. W toku postępowań protestacyjnych oraz postępowań odwoławczych przed KIO konsorcjum firm Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal-Warszawa było reprezentowane przez prawników kancelarii Wierzbowski Eversheds.

  Z ramienia kancelarii za projekt odpowiedzialny był Michał Drozdowicz, wspierany przez Tomasza Zalewskiego, Aleksandrę Kunkiel-Kryńską oraz Witolda Sławińskiego.

  Jest to kolejne zamówienie o bezprecedensowej wartości, w którym z sukcesem doradzał zespół zamówień publicznych Wierzbowski Eversheds. W 2010 r. ten sam zespół reprezentował GDDKiA w toku postępowania o udzielenie zamówienia na System VIATOLL o wartości ok. 4,9 mld zł.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.