Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje Chambers Europe dla Wierzbowski Eversheds

 • Poland

  29-04-2013

  W kwietniu 2013 r. wydawnictwo Chambers & Partners opublikowało kolejną edycję swojego informatora Chambers Europe. Zarówno nasza kancelaria jak i indywidualni prawnicy ponownie są rekomendowani w wielu dziedzinach prawa. Obecność kancelarii w zestawieniach Chambers potwierdza jej silną pozycję na rynku.

  Jesteśmy polecani w następujących dziedzinach prawa:

  • bankowość i finanse
   „Zespół ten prowadził róznorodne projekty,  szczególnie rozpoznawalny jest jednak w obszarze project finance. Transakcje warte odnotowania to doradztwo na rzecz MPWiK przy modernizacji warszawskiego systemu wodociągów miejskich, a także doradztwo na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie w pozyskaniu finansowania rozbudowy systemu tramwajowego.”

  • doradztwo podatkowe
   „Tegoroczną pozycję w rankingu zespół ten zawdzięcza pozytywnym opiniom klientów i konkurencji. Jest znany z projektów dotyczących strukturyzacji nabywania i sprzedaży, zwłaszcza w obszarze private equity. Kluczowe projekty to doradztwo Emperia Holding przy sprzedaży udziałów w firmie Tradis oraz doradztwo podatkowe dla firmy Epuro Polska przy sprzedaży udziałów.”

  • life sciences
   „Ten pozytywnie postrzegany zespół oferuje szeroki zakres doradztwa z obszaru life sciences. Obserwatorzy rynkowi wskazują na silne strony zespołu w kwestiach regulacyjnych i sprawach związanych z prawem konkurencji. Na liście klientów zespołu są takie firmy jak Bristol-Myers Squibb i AstraZeneca.”

  • prawo konkurencji i antymonopolowe
   „Zespół jest bardzo aktywny w obszarze szeroko rozumianego prawa konkurencji, głównie w sektorach telekomunikacyjnym, energetycznym i farmaceutycznym, posiada także duże doświadczenie w zakresie postępowań przed Komisją Europejską. Zespół jest wysoko oceniany za wszechstronność oraz skuteczne połączenie doradztwa z obszaru prawa konkurencji z silną praktyką rozstrzygania sporów. Jeden z kluczowych projektów to reprezentowanie PGNiG w postępowaniu przed SOKiK w sprawie o nałożenie kary w wysokości 15 mln Euro. Ankietowani podkreślają kreatywne podejście członków zespołu do prowadzonych spraw.”

  • prawo budowlane
   „Prawo budowlane pozostaje jedną z kluczowych praktyk kancelarii. Zespół prowadzi bieżącą obsługę prawną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Był także zaangażowany w projekt EC1 Łódź Miasto Kultury dotyczący rewitalizacji obszarów miejskich, oraz doradztwo na rzecz Rafako w przetargu na robudowę Elektrowni Opole."

  • prawo pracy
   „Pomimo niewielkich rozmiarów, ten zarządzany przez jednego partnera zespół świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy. Ostatnio, zespół zajmował się wieloma projektami redukcji zatrudnienia i rozwiązania umów, oraz badaniami due diligence i sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Ankietowani doceniają szybkość w rozwiązywaniu problemów prawnych.”

  • private equity
   „Tegoroczną pozycję w rankingu zespół ten zawdzięcza pozytywnym opiniom klientów i konkurentów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy umocnił on swoją pozycję, m.in. dzięki takim projektom jak doradztwo na rzecz Argus Capital przy transakcji nabycia mniejszościowego pakietu akcji w firmie zajmującej się badaniami klinicznymi. Ankietowani doceniają zaradność zespołu, a także zainteresowania sprawią i bezpośredni kontakt z doświadczonymi prawnikami, kierującymi zespołem.”

  • restrukturyzacja finansowa i upadłości
   „Praktyka ta zawdzięcza awans w rankingu pozytywnym opiniom klientów i konkurentów. Zespół świadczy usługi doradcze w zakresie wszystkich rodzajów restrukturyzacji oraz w kwestiach czysto transakcyjnych. Posiadane doświadczenia wykorzystuje świadcząc usługi doradcze zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników. Ostatnio zrealizowany projekty to doradztwo na rzecz Huty Celsa Ostrowiec przy restrukturyzacji wynoszącego 600 mln Euro zadłużenia.  Ankietowani wskazują na dokładność i wysoki poziom obsługi klienta.”

  • rozstrzyganie sporów
   „Ten wybitny zespół utrzymuje silną pozycję rynkową, zwłaszcza w branżach telekomunikacyjnej i bankowo-finansowej. Ostatnie projekty obejmują reprezentowanie Orange w wartym 12,5 mln Euro sporze z MNI. Ankietowani podkreślają zaangażowanie członków zespołu oraz ich innowacyjne podejście.”

  • technologie, media i telekomunikacja(w tym ochrona danych)
   „Ten silny zespół posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz prawem telekomunikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regulacyjnych. Pozycję praktyki buduje także lista znaczących klientów, wśród których warto wskazać chociażby IKEA, na rzecz której zespół realizował ostatnio kilka projektów z zakresu ochrony danych osobowych. Zespół posiada także spore doświadczenie w zakresie spraw sądowych – reprezentował m.in. eBay w sporze dotyczącym nazwy domeny Gumtree. Ankietowani wskazują, że silną stroną tej praktyki jest umiejętność znalezienia rozwiązań indywidualnie dopasowanych do specyfiki branży klienta.”

  • własność intelektualna
   „Dzięki znaczącym projektom oraz pozytywnym opiniom klientów, w tegorocznym rankingu praktyka awansuje. Zespół doradzał Burda w postępowaniu przed Izbą Wydawców Prasy przeciwko Phoenix Media oraz reprezentował eBay w sporach o nazwy domen. Jest także jednym z pierwszych zespołów prowadzącym blog dedykowany zagadnieniom IP. Kluczowi klienci to Gtech, Samsung, Domino’s Pizza. Ankietowani podkreślają, że otrzymali coś więcej niż tylko kompleksową poradę prawną i deklarują, że skorzystaliby ponownie z usług firmy ze względu na doskonałe wyniki współpracy."

  • zamówienia publiczne
   „Zespół ten zajmuje silną pozycję na rynku zamówień publicznych już od 2005 r., jednak jego doświadczenie jest znacznie bardziej rozległe. Członkowie zespołu prawa zamówień publicznych w umiejętny sposób łączą siłę globalnej sieci, ze znajomością lokalnej rynkowej specyfiki, co widać zwłaszcza patrząc na portfolio klientów, które obejmuje zarówno znaczące instytucje publiczne, jak i dużych kontrahentów zagranicznych – Shanghai Electric, Philips Healthcare czy Westinghouse General Electric. Długoletnim klientem jest również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na rzecz której zespół doradzał ostatnio przy projekcie wdrożenia Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Viatoll. Zespół doradzał również Rafako w postępowaniu przetargowym na rozbudowę bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Ankietowani podkreślają jakość doradztwa prawnego oraz szybkie reagowanie na wszelkie zapytania i potrzeby klientów."


  Wyróżnienia dla prawników:

  • Iwo Gabrysiak
   Kieruje zespołem postępowań sądowych i administracyjnych. Pozycję w rankingu zawdzięcza pozytywnym opiniom klientów i konkurentów. Ankietowani doceniają jego zaangażowanie i osiągane wyniki, a także umiejętność identyfikacji potrzeb klienta i niestandardowe podejście.


  • Gerard Karp
   Adwokat w zespole prawa telekomunikacyjnego i ochrony danych osobowych. Ankietowani podkreślają jego kreatywność, biznesowe podejście, a także umiejętność identyfikacji właściwych rozwiązań w dynamicznym świecie prawnych regulacji. Uważany jest za wschodzącą gwiazdę w obszarze ochrony danych osobowych. Ostatnio doradzał UFG przy projektach umów z firmami ubezpieczeniowymi, w zakresie przetwarzania danych osobowych.


  • Paweł Lipski
   Radca prawnym w zespole prawa własności intelektualnej i e-biznesu. Doceniony przez klientów za wysoki poziom świadczonych usług doradczych oraz zrozumienie ich indywidualnych wymagań.


  • Ewa Łachowska-Brol
   Kieruje zespołem prawa pracy. Ma znakomite notowania wśród klientów i konkurencji, którzy doceniają pogłębioną analizę zagadnień oraz uwzględnianie i przedstawianie wszystkich aspektów sprawy zarówno w sądzie, jak i na rynku.


  • Arwid Mednis
   Kieruje zespołem prawa komunikacji elektronicznej i ochrony danych osobowych. Ankietowani wskazują go jako jednego z czołowych prawników z obszaru TMT, i „numer 1 w Polsce” w zakresie ochrony danych osobowych. Klienci, jak Novo Nordisk doceniają go za doradztwo w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności.


  • Małgorzata Modzelewska de Raad
   Kieruje zespołem prawa konkurencji. Klienci doceniają ją za praktyczne i pragmatyczne podejście do problemów prawnych oraz zrozumienie reguł rządzących rynkami regulowanymi, np. rynkiem farmaceutycznym.


  • Henryk Romańczuk
   Kieruje zespołem postępowań sądowych i administracyjnych. Ankietowani podkreślają jego bogate doświadczenie oraz styl prowadzenia spraw.


  • Artur Salbert
   Radca prawny w zespole prawa konkurencji. Ankietowani podkreślają jego wiedzę z zakresu prawa telekomunikacyjnego a także prawa konkurencji.


  • Karolina Stawowska
   Kieruje zespołem doradztwa podatkowego. Umacnia swoją pozycję w rankingu dzięki rekomendacjom klientów, którzy wskazują na jej kreatywność, pozytywne podejście oraz trafne rady biznesowe. Ostatnio doradzała Emepria Holding w zakresie podatkowych skutków zbycia udziałów firmy Tradis w zamian aktywa i akcje firmy Eurocash.


  • Tomasz Zalewski
   Kieruje zespołami prawa własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Ostatnio świadczył usługi doradcze na rzecz firmy Samsung w zakresie opłat reprograficznych. Ankietowani w swoich opiniach podkreślają jego bogate i różnorodne doświadczenie. Doceniają także jego rozległą wiedzę, zrozumienie potrzeb klienta i wiedzę w obszarach IT, IP i prawa korporacyjnego. Tomasz Zalewski regularnie reprezentował klientów przed sądami cywilnymi oraz Urzędem Patentowym. Uczestniczył we wszystkich większych projektach z obszaru zamówień publicznych. Klienci pozytywnie wypowiadali się na temat jego znajomości wspólnotowego orzecznictwa, którą wykorzystuje w doradztwie w zakresie procedur zamówień publicznych.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back