Global menu

Our global pages

Close

Zapraszamy na szkolenia w ramach naszego cyklu Akademia EuroZamówień

  • Poland
  • Press_Releases

13-11-2015

W październiku rozpoczęliśmy drugą edycję Akademii EuroZamówień. To cykl organizowanych przez nas śniadań biznesowych 

skierowanych do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Spotkania stanowią forum do wymiany poglądów i dyskusji na 

temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.  

Szkolenia prowadzą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr 

Aneta Wala, będący jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.

Kalendarium szkoleń  

22 października | Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych 
26 listopada 2015 | Korzystanie z potencjału osób trzecich i podwykonawców a problem zmów przetargowych 
14 stycznia 2016 | Czyny nieuczciwej konkurencji w ramach zamówień publicznych
17 marca 2016 | Pozacenowe kryteria oceny ofert
19 maja 2016 | Konsorcjum w zamówieniach publicznych: od oferty do wykonania umowy 

Rejestrację na poszczególne spotkania uruchamiamy z reguły miesiąc przed zaplanowną datą. 


Więcej na stronie Akademiii EuroZamówień

W październiku rozpoczęliśmy drugą edycję Akademii EuroZamówień. To cykl organizowanych przez nas śniadań biznesowych skierowanych do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych. Spotkania stanowią forum wymiany poglądów i dyskusji na temat praktycznych problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający.  

Szkolenia prowadzą prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Aneta Wala - autorzy bloga EuroZamówienia.

Kalendarium szkoleń  

  • 22 października 2015 | Wybrane aspekty odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych 
  • 26 listopada 2015 | Korzystanie z potencjału osób trzecich i podwykonawców a problem zmów przetargowych 
  • 14 stycznia 2016 | Czyny nieuczciwej konkurencji w ramach zamówień publicznych
  • 17 marca 2016 | Pozacenowe kryteria oceny ofert
  • 19 maja 2016 | Konsorcjum w zamówieniach publicznych: od oferty do wykonania umowy 

Rejestrację na dane spotkanie uruchamiamy z reguły miesiąc przed planowaną datą.
Zapraszamy do udziału! 

Więcej na stronie Akademiii EuroZamówień

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Print Friendly and PDF
Register to receive regular updates via email.