Global menu

Our global pages

Close

Tomasz Zalewski współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

  • Poland
  • Press_Releases

09-02-2017

W dniu 3 lutego 2017 zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem Stowarzyszenia PZP jest m.in. Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.
Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych (obejmującego również zagadnienia dotyczące PPP oraz koncesji), w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów. 
Niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia PZP jego władze podejmą działania zmierzające do rozszerzenia grona jego członków o uznanych prawników, których ugruntowana wiedza i doświadczenie pomoże tworzyć rozwiązania sprzyjające wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.

W dniu 3 lutego 2017 zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkiem założycielem Stowarzyszenia PZP jest m.in. Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Celem Stowarzyszenia PZP jest wymiana i upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa zamówień publicznych (obejmującego również zagadnienia dotyczące PPP oraz koncesji), w tym czerpanie z najlepszych wzorów międzynarodowych oraz promowanie zasad etyki zawodowej wśród osób zajmujących się tą dziedziną prawa. Stowarzyszenie ma być również platformą, która pozwoli na czynny udział środowiska prawników w debacie publicznej dotyczącej systemu zamówień publicznych oraz praktyki stosowania odpowiednich przepisów. 

Niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia PZP jego władze podejmą działania zmierzające do rozszerzenia grona jego członków o uznanych prawników, których ugruntowana wiedza i doświadczenie pomoże tworzyć rozwiązania sprzyjające wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych w Polsce.

Zobacz profil Stowarzyszenia na LinkedIn >

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back