Global menu

Our global pages

Close

Consumer product safety - zapraszamy na warsztaty dla producentów i dystrybutorów produktów oferowanych konsumentom

  • Poland
  • Press_Releases

03-07-2017

Jesienią 2017 roku kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland zaprasza na cykl warsztatów poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu produktów oferowanych konsumentom. Prelegentami podczas tego wydarzenia będą przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Przedstawiciele Departamentu Nadzoru Rynku i Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK oraz prawnicy kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland omówią m.in.: 

najważniejsze zagadnienia związane z kompetencjami UOKiK
w zakresie nadzoru nad danym rynkiem produktowym
najczęstsze błędy w zakresie jakości i oznakowania produktów
uprawienia i obowiązki wynikające z realizacji uprawnień przez konsumentów
nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa, znakowania, reklamy lub prezentacji danej kategorii produktów oraz procedury administracyjnej 
Informacje o dacie warsztatów i szczegółach dotyczących rejestracji podane zostaną w późniejszym terminie. 

Jesienią 2017 roku kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland zaprasza na cykl warsztatów poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu produktów oferowanych konsumentom. Prelegentami podczas tego wydarzenia będą przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Przedstawiciele Departamentu Nadzoru Rynku i Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK oraz prawnicy kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland omówią m.in.: 

  • najważniejsze zagadnienia związane z kompetencjami UOKiK w zakresie nadzoru nad danym rynkiem produktowym
  • najczęstsze błędy w zakresie jakości i oznakowania produktów
  • uprawienia i obowiązki wynikające z realizacji uprawnień przez konsumentów
  • nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa, znakowania, reklamy lub prezentacji danej kategorii produktów oraz procedury administracyjnej 

Informacje o dacie warsztatów i szczegółach dotyczących rejestracji podane zostaną w późniejszym terminie. 

 


This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back