Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds Sutherland strategicznym partnerem E-nform w obszarze wdrażania whistleblowingu w sektorze finansowym

  • Poland
  • Press_Releases

05-02-2018

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland podpisała umowę z E-nform Sp. z o.o., na podstawie której została wyłącznym partnerem merytorycznym tej spółki w zakresie wdrażania w podmiotach sektora finansowego (takich jak banki, domy maklerskie, firmy inwestycyjne) systemu whistleblowingu opartego na nowatorskiej aplikacji e-nform. Liderem projektu jest Paweł Dudojc we współpracy z Adamem Nierzwickim.


Platforma e-nform umożliwia bezpieczny i anonimowy dialog z sygnalistami oraz efektywną komunikację między pracownikami i kadrą zarządzającą. Przewaga konkurencyjna tego narzędzia w stosunku do innych, podobnych rozwiązań whistleblowingowych polega m.in. na zapewnieniu:
wysokiego stopnia anonimowości zgłoszeń nieosiąganego przez większość innych dostawców, dzięki zastosowaniu szyfrowania informacji przekazywanych pomiędzy użytkownikiem a systemem oraz wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów szyfrujących dane po stronie systemu
zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa dzięki funkcjonalnościom aplikacji umożliwiającym m.in. identyfikowanie i usuwanie danych osobowych oraz danych wrażliwych znajdujących się w zgłoszeniach
przejrzystości zarządzania całym procesem obsługi zgłoszenia. 

W projekt zaangażowani byli: Paweł Dudojc, senior consultant z zespołu compliance i ryzyka regulacyjnego oraz Adam Nierzwicki, senior associate z zespołu prawa pracy. 
***
E-nform Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działającą w sektorze IT. Tworzą ją specjaliści posiadający bogate doświadczenie w zakresie projektowania i budowy dedykowanych systemów informatycznych oraz eksperci w obszarze analizy danych, audytu, kontroli wewnętrznej, systemów bezpieczeństwa i systemów zarządzania jakością. Połączenie to gwarantuje, że dostarczane rozwiązania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania informacji.
Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu procedury whistleblowingowej (we współpracy z E-nform) oraz w pełnym zakresie dostosowania jej do systemu antykorupcyjnego zakreślonego w Ustawie o jawności życia publicznego.      
We wszystkich kwestiach związanych z tematem whistleblowingu zapraszamy do kontaktu ze wskazanymi poniżej prawnikami.
 
[poniżej dodatkowa informacja na nasza stronę, połączona z powyższym newsem]
Whistleblowing a ustawa o jawności życia publicznego – o tym warto pamiętać 
Na podstawie ustawy każdy przedsiębiorca (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) od 1 marca 2018 r. będzie zobowiązany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Poprzez stosowanie procedur antykorupcyjnych rozumie się podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.
Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub ich nie stosuje, lub gdy stosowane procedury są pozorne lub nieskuteczne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Konieczne będzie jednak uprzednie postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Postawienie zarzutów przez prokuratora będzie jednoznaczne z wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.   
Opracowanie i wdrożenie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych jest jednym z elementów koniecznych do wykazania, iż wdrożone przez przedsiębiorcę  procedury antykorupcyjne nie są pozorne, a ich stosowanie zapewnia skuteczność procedu

Platforma e-nform umożliwia bezpieczny i anonimowy dialog z sygnalistami oraz efektywną komunikację między pracownikami i kadrą zarządzającą. Przewaga konkurencyjna tego narzędzia w stosunku do innych, podobnych rozwiązań whistleblowingowych polega m.in. na zapewnieniu:

  • wysokiego stopnia anonimowości zgłoszeń nieosiąganego przez większość innych dostawców, dzięki zastosowaniu szyfrowania informacji przekazywanych pomiędzy użytkownikiem a systemem oraz wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów szyfrujących dane po stronie systemu
  • zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa dzięki funkcjonalnościom aplikacji umożliwiającym m.in. identyfikowanie i usuwanie danych osobowych oraz danych wrażliwych znajdujących się w zgłoszeniach
  • przejrzystości zarządzania całym procesem obsługi zgłoszenia. 

W projekt zaangażowani byli: Paweł Dudojc, senior consultant z zespołu compliance i ryzyka regulacyjnego oraz Adam Nierzwicki, senior associate z zespołu prawa pracy.

E-nform Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działającą w sektorze IT. Tworzą ją specjaliści posiadający bogate doświadczenie w zakresie projektowania i budowy dedykowanych systemów informatycznych oraz eksperci w obszarze analizy danych, audytu, kontroli wewnętrznej, systemów bezpieczeństwa i systemów zarządzania jakością. Połączenie to gwarantuje, że dostarczane rozwiązania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności przetwarzania informacji.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu procedury whistleblowingowej (we współpracy z E-nform) oraz w pełnym zakresie dostosowania jej do systemu antykorupcyjnego zakreślonego w Ustawie o jawności życia publicznego. We wszystkich kwestiach związanych z tematem whistleblowingu zapraszamy do kontaktu ze wskazanymi poniżej prawnikami.


Whistleblowing a ustawa o jawności życia publicznego – o tym warto pamiętać

Na podstawie ustawy każdy przedsiębiorca (będący co najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) od 1 marca 2018 r. będzie zobowiązany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Poprzez stosowanie procedur antykorupcyjnych rozumie się podejmowanie środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub ich nie stosuje, lub gdy stosowane procedury są pozorne lub nieskuteczne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karą pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Konieczne będzie jednak uprzednie postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działającej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Postawienie zarzutów przez prokuratora będzie jednoznaczne z wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Opracowanie i wdrożenie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych jest jednym z elementów koniecznych do wykazania, iż wdrożone przez przedsiębiorcę procedury antykorupcyjne nie są pozorne, a ich stosowanie zapewnia skuteczność procedur.

Polecamy również

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back