Global menu

Our global pages

Close

Podwójne wzmocnienie zespołu rozwiązywania sporów Wierzbowski Eversheds Sutherland

  • Poland
  • Press_Releases

26-02-2018

Do zespołu rozwiązywania sporów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączyło dwóch adwokatów: dr Hubert Wysoczański (senior associate) i Michał Miąskiewicz (associate).

Dr Hubert Wysoczański specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w sporach i w doradztwie kontraktowym związanym z inwestycjami infrastrukturalnymi (autostrady, drogi ekspresowe, kopalnie, nieruchomości komercyjne i deweloperskie), energetycznymi (linie elektroenergetyczne, LNG, elektrownie konwencjonalne i OZE), w tym w zakresie kontraktów FIDIC. Jest autorem dwóch specjalistycznych książek poświęconych tematyce kontraktów budowlanych, warunków kontraktowych FIDIC i inwestycji infrastrukturalnych, które stanowią pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowania dotyczące zagadnień istotnych dla praktyki kontraktowej i sądowej. Doradzał w ponad 80 wielomilionowych projektach infrastrukturalnych. Współpracował z globalnymi spółkami z Chin, USA, Kanady, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Szwecji, Polski, Danii, Cypru. Prowadził sprawy administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące m.in. przygotowania procesu inwestycyjnego (decyzje środowiskowe, procedury lokalizacyjne, pozwolenia na budowę). Doradzał w sprawach regulacyjnych i uczestniczył w opracowaniu ustaw związanych z energetyką odnawialną. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz obsługiwał klientów w ramach indywidualnej praktyki. Jest doktorem nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, absolwentem prawa na University of Melbourne – Melbourne Law School w Australii oraz Bucerius Law School w Hamburgu.

Michał Miąskiewicz specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza także w postępowaniach karnych prowadzonych w związku z przestępstwami prania pieniędzy. Ma doświadczenie w sporach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. wynikłych z umów zawieranych na wzorcach FIDIC oraz w sporach związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Doradza na każdym etapie postępowania, od analizy zasadności i zgłoszenia roszczenia aż po spór sądowy. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland zdobywał doświadczenie w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Przez pół roku był odpowiedzialny za prowadzenie biura polskiej kancelarii w Republice Senegalu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyka rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych – kierowana przez Macieja Jóźwiaka – jest jednym z kluczowych obszarów działalności Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kancelaria od lat odnosi wiele sukcesów na tym polu, prowadząc głośne na rynku spory, w tym dotyczące znaczących projektów infrastrukturalnych. Zespół był wielokrotnie rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych – ostatnio w Chambers Global 2018.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back