Global menu

Our global pages

Close

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska w Radzie Ekspertów „Koalicji 5 frakcji” - akcji na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki selektywnej w Polsce

  • Poland
  • Press_Releases

23-04-2018

„Koalicja 5 frakcji” to pierwsza międzysektorowa inicjatywa rozwiązująca w sposób systemowy problem jakościowej zbiórki surowców u źródła. Została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r. Spójny system praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów do pięciu pojemników łączy wysiłki biznesu, samorządów, NGO oraz konsumentów. Do Rady Ekspertów Koalicji zaproszone zostały Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, partnerzy kierujący praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland.

„Koalicja 5 frakcji” to wspólna prokonsumencka akcja kilkunastu firm i instytucji dostrzegających ogromną lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce. Akcja ma upowszechniać wiedzę i praktyki w zakresie segregowania, odzysku i recyklingu odpadów wśród konsumentów. Celem inicjatywy jest wspieranie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Samorządy odpowiadające za organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych są zachęcane do umieszczania wypracowanych przez Koalicję spójnych i czytelnych symboli na pojemnikach na odpady, materiałach informacyjnych czy śmieciarkach. Ważnym elementem są także skoordynowane działania edukacyjne odnośnie segregowania odpadów skierowane do mieszkańców: dzieci, dorosłych i seniorów.

Do projektu zaproszeni są producenci wprowadzający na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na 5 frakcji oraz firmy i NGO chcące edukować swoje otoczenie w zakresie odzysku surowcowego. Dołączając do inicjatywy, otrzymują możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii.

Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting, którzy we współpracy z Kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland, Rekopol, Antalis Poland, BZWBK, Eurocash, Little Greenfinity, Servier, Skanska, UNEP/GRID Warszawa oraz Fundacją Nasza Ziemia od niemal roku tworzą spójny pomysł na ogólnopolskie działanie proekologiczne. Partnerem akcji może zostać każdy podmiot zainteresowany rzeczywistą ochroną środowiska.

Czytaj więcej o inicjatywie >

Zobacz, jak dołączyć do programu >

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back