Global menu

Our global pages

Close

Nowi partnerzy zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

  • Poland
  • Press_Releases

20-11-2018

W listopadzie Ewa Łachowska-Brol i Ewa Szlachetka objęły funkcję partnerów współzarządzających Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zastąpiły Tomasza Zalewskiego, który wraz z końcem swojej kadencji zdecydował się zakończyć współpracę z kancelarią.

Ewa Łachowska-Brol jest radcą prawnym, z kancelarią związana jest od początku jej istnienia. Od dwóch dekad kieruje praktyką prawa pracy. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracowała w jednej z wiodących firm konsultingowych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy. Współtworzy kancelaryjnego bloga Kodeks w pracy. Jest Członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Ewa Szlachetka jest adwokatem, do kancelarii dołączyła w 2014 roku jako partner. Kieruje praktyką doradztwa korporacyjnego, M&A i rynków kapitałowych. Posiada niemal 20-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie dla biznesu, zdobyte w pracy w renomowanych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Pracuje też przy inwestycjach kapitałowych private equity / venture capital. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentką studiów w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonych przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii.

Ewa Łachowska-Brol i Ewa Szlachetka są cenionymi ekspertami cieszącymi się zaufaniem klientów, co potwierdzają m.in. prestiżowe rankingi prawnicze, jak Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR 1000, które od lat rekomendują je w wiodących obszarach ich działalności.

– Powierzenie roli partnerów współzarządzających Ewie Szlachetce i Ewie Łachowskiej-Brol jest efektem decyzji o wdrożeniu idei kolegialności w zarządzaniu. Obie panie podjęły się wspólnej pracy w oparciu o kluczowe dla nas wartości oraz strategię przygotowaną w ostatnim roku. Przekazujemy zarządzanie koleżankom, które przez wiele lat przyczyniały się do rozwoju kancelarii i budowy jej renomy. Jestem przekonany, że ich szerokie doświadczenie wynikające z zarządzania własnymi praktykami, jak i z czynnego udziału w procesach decyzyjnych dotyczących całej firmy, pozwolą im skutecznie realizować zamierzone cele. Ewa Szlachetka i Ewa Łachowska-Brol nową funkcję partnerów współzarządzających łączyć będą z kierowaniem swoimi praktykami – mówi Krzysztof Wierzbowski, senior partner, założyciel kancelarii, do 2017 roku partner zarządzający.

Tomasz Zalewski związany był z kancelarią od 1999 roku. Przez ostatnich kilkanaście lat był szefem praktyki prawa zamówień publicznych, współkierował również zespołem własności intelektualnej i TMT. Funkcję partnera zarządzającego pełnił od października 2017 roku. Współpracę z kancelarią zakończy z upływem 2018 roku.

– Chcemy podziękować Tomaszowi Zalewskiemu za jego wkład w rozwój całej kancelarii, udział w sukcesie prowadzonych przez niego praktyk oraz ostatni rok intensywnej pracy na stanowisku partnera zarządzającego. Dla nas podjęcie się nowej roli to duży zaszczyt, ale i świadomość wielu nowych wyzwań, zwłaszcza że czas mamy dość szczególny – świętujemy bowiem 20-lecie firmy. W trzecią dekadę działalności wchodzimy z jasno sprecyzowanymi celami. Zamierzamy kontynuować zapoczątkowaną ostatnio strategię związaną z rozwijaniem naszych kompetencji w obszarze Digital i wspierać biznes we wszystkich obszarach działalności, jakie dotyka transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny. Chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów, wdrażając innowacje tak w zakresie zarządzania firmą, jak i naszych usług, wykorzystując synergię wynikającą z bycia częścią globalnej marki oraz stawiając na utalentowanych ludzi, którzy wraz z nami będą chcieli realizować swój potencjał – zgodnie podkreślają Ewa Łachowska-Brol i Ewa Szlachetka.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back