Global menu

Our global pages

Close

Krzysztof Wierzbowski wyróżniony tytułem „Prawnik 30-lecia”

  • Poland
  • Press_Releases

05-12-2018

Krzysztof Wierzbowski, senior partner i założyciel kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland odebrał tytuł „Prawnik 30-lecia” za szczególne zasługi dla rozwoju branży prawniczej w okresie transformacji. Wyróżnienia przyznała kapituła działająca pod auspicjami Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych. Partnerem akcji był dziennik Rzeczpospolita.

Kapituła wyróżniła prawników, którzy w ostatnim trzydziestoleciu odegrali kluczową rolę w tworzeniu i rozwoju rynku kancelarii prawnych, dostrzegając ich wpływ na proces transformacji ustrojowej po 1989 roku, tworzenie fundamentów wolnej Polski i usuwanie niechcianych pozostałości poprzedniego systemu. Wyróżnienie jest również dowodem uznania dla imponujących osiągnięć osobistych prawników.

Kapituła brała pod uwagę kandydatury osób cieszących się nieposzlakowaną opinią i autorytetem w środowisku prawniczym, legitymujące się wybitnym wkładem w rozwój korporacyjnych usług prawniczych w Polsce po roku 1989 oraz takie, które swoją pracą zawodową, naukową lub społeczną przyczyniły się do rozwoju prawodawstwa, gospodarki i zasad rynkowych w naszym kraju.

Tytuł „Prawnik 30-lecia” trafił do 39 adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych. Uroczysta gala odbyła się 3 grudnia w Pałacyku Sobańskich w Warszawie.

O Krzysztofie Wierzbowskim

Krzysztof Wierzbowski – założyciel kancelarii i partner zarządzający w latach 1998-2017 – w adwokaturze jest od 35 lat. Jest jednym z pionierów – praktyków prawa gospodarczego w Polsce. Doradzał przy projektach, które wpłynęły na kształt wielu sektorów gospodarki. Jako partner w międzynarodowych kancelariach prawnych uczestniczył w przemianach polskiego rynku prawniczego, polegających m.in. na wprowadzaniu do Polski standardów wypracowanych w zachodnich firmach prawniczych.

Krzysztof Wierzbowski w roku 1991 założył jedno z pierwszych polskich biur kancelarii zagranicznych – Dickinson Wright. W 1998 roku jako wspólnik dołączył do niego adw. Henryk Romańczuk. Ich kancelaria, działająca w oparciu o wzory z rozwiniętych rynków prawniczych, przyczyniła się do tworzenia nowych standardów pracy na rodzimym rynku, edukując rzesze polskich prawników i sprzyjając inwestycjom zagranicznym w Polsce, a także służąc wsparciem dla kolejnych rządów, państwowych podmiotów gospodarczych czy samorządów w wielu pionierskich projektach. Projekty te miały swój udział we wzroście gospodarczym i umacnianiu się pozycji Polski w świecie.

Od pierwszych lat wolnego rynku był zaangażowany w transakcje prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw z sektora spożywczego, cementowego, maszynowego, telekomunikacyjnego, górniczego, hutnictwa szkła, browarnictwa oraz pionierskie projekty finansowania dużych inwestycji. Uczestniczył w projektach, które kształtowały rynek telekomunikacyjny w Polsce. W 1991 roku brał udział w negocjacjach dotyczących utworzenia pierwszego operatora telefonii komórkowej PTK Centertel. Reprezentował PTK Centertel i Telekomunikację Polską w licznych sporach regulacyjnych w sprawach administracyjnych i sądowych, w tym precedensowych sprawach antymonopolowych.

Jego aktywność na rynku usług prawniczych obejmuje wiele dziedzin. Kierował pracami międzynarodowego zespołu, który przygotował zwycięską ofertę Polski i Ukrainy na organizację EURO 2012. Ma na swoim koncie doradztwo przy złożonych projektach infrastrukturalnych. Reprezentował GDDKiK w projektach budowy autostrad, oraz w związku z budową i zarządzaniem krajowym systemem elektronicznego poboru opłat. Doradzał Skarbowi Państwa w szeregu sporów sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych w kraju i za granicą.

Krzysztof Wierzbowski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz członkiem European Advisory Board przy Institute for Conflict Prevention & Resolution. Przez szereg lat przewodniczył Komitetowi ds. Infrastruktury Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Jest członkiem International Bar Association. Otrzymał odznakę "Zasłużony dla Adwokatury". Od lat rekomendowany jest przez prestiżowe rankingi prawnicze.

Szczegółowa informacja o nagrodzonych pojawiła się w dzienniku Rzeczpospolita z 4 grudnia 2018 >

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back