Global menu

Our global pages

Close

Marta Gadomska-Gołąb i dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska mediatorami Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności

  • Poland
  • Press_Releases

16-01-2019

Z przyjemnością informujemy, że na mediatorów i koncyliatorów nowo powstałego Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności, działającym przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, zostały powołane: Marta Gadomska-Gołąb oraz dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, współkierujące praktyką Consumer, Regulatory & Life Sciences.

Wybór mediatorów nastąpił 20 września 2018 r. w drodze jednogłośnie podjętej uchwały.

Marta Gadomska-Gołąb specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych z bezpieczeństwem produktu oraz w zagadnieniach cywilistycznych związanych z obrotem produktami, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z konsumentami. Zajmuje się również prawem farmaceutycznym, żywnościowym, kwestiami odpowiedzialności za produkt oraz prawem reklamy, w tym produktów regulowanych. Posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Pracuje dla wiodących spółek z sektora farmaceutycznego, żywnościowego, FMCG, AGD, RTV, odzieżowego i meblarskiego.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, żywnościowej, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Od kilkunastu lat pracuje dla wiodących producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy.

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności powstało w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności. Jest pierwszym prywatnym podmiotem dedykowanym polubownemu rozwiązywaniu sporów związanych z żywnością, dotyczących jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikających z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem. Osoby prowadzące postępowanie posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii niezależnego eksperta.

Złożenie wniosku o rozpoznanie sporu przez konsumenta nie wiąże się z żadną opłatą, a samo rozstrzygnięcie sporu nie jest wiążące. Gdy konsument uzna, że sprawa powinna być rozstrzygnięta na drodze postępowania sądowego, ma do tego prawo, gdyż terminy przedawnienia nie biegną do czasu zakończenia sporu. Skorzystanie z możliwości rozwiązania sporu za pośrednictwem Centrum jest niezwykle wygodne bowiem całe postępowanie może być prowadzone drogą elektroniczną.

Centrum zostało wpisane do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod nr 10. Znajduje się w wykazie podmiotów ADR Komisji Europejskiej, zostało również zarejestrowane na platformie ODR prowadzonej przez KE.

Więcej informacji na temat Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności oraz pełna lista mediatorów i koncyliatorów dostępna jest na stronie: www.cprsz.pl

 

Zobacz również materiał na stronie UOKiK: "Spory o żywność - nowe rozwiązania"

Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności”

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back