Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds Sutherland ponownie doradcą GDDKiA

  • Poland
  • Press_Releases

20-03-2019

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland wygrała przetarg na obsługę prawną projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Za doradztwo GDDKiA odpowiedzialny będzie zespół nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, w tym m.in. Krzysztof Wierzbowski (szef zespołu) oraz Anna Ochocka.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla projektów drogowych realizowanych na:

  • przebiegającym przez Polskę korytarzu autostrady A2
  • pozostałych drogach krajowych wskazanych przez GDDKiA w toku realizacji umowy, w szczególności przewidzianych do realizacji w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dodatkowo w ramach zamówienia kancelaria świadczyć będzie usługi prawne związane z dzierżawą przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad miejsc obsługi podróżnych.

W ostatniej dekadzie Kancelaria wspierała GDDKiA przy licznych projektach drogowych, z których najważniejsze to:

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych, jak chociażby te związane z organizacją EURO 2012. Zespół ma na swoim koncie również doradztwo dla wielu polskich miast przy znaczących lokalnych inwestycjach, jak np. Nowe Centrum Łodzi czy rozbudowa warszawskiego metra.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back