Global menu

Our global pages

Close

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska i Marta Gadomska-Gołąb współautorkami książki „Prawo konsumenckie. Komentarz”

 • Poland
 • Press_Releases

27-06-2019

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się książka „Prawo konsumenckie. Komentarz”. W gronie autorów tej publikacji są: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska i Marta Gadomska-Gołąb, partnerzy kierujący praktyką Commercial. Książka przygotowana pod red. dr hab. Konrada Osajdy LL.M. jest pierwszym na rynku tak kompleksowym komentarzem dotyczącym systemu prawa konsumenckiego w Polsce i Unii Europejskiej.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska wraz z dr Anetą Wiewiórowską-Domagalską współtworzyła rozdział poświęcony nieuczciwym praktykom rynkowym. Wspólnie z Martą Gadomską-Gołąb przygotowała rozdział o ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług.

Książka jest zdecydowanie najobszerniejszym komentarzem do analizowanych przepisów spośród dostępnych na polskim rynku wydawniczym. Autorzy przedstawili całość problematyki prawnej związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów najważniejszych ustaw z zakresu prawa konsumenckiego oraz powstałe w związku z ich wykładnią, a także w relacji prawa europejskiego względem prawa krajowego wątpliwości. Powołano w bardzo bogatym zakresie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

W publikacji odniesiono się do wielu problemów dotychczas nieomawianych w piśmiennictwie. Autorzy w komentarzach do przepisów rozważają różne hipotetyczne przypadki ich zastosowania, które albo mogą zdarzyć się w praktyce albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, dzięki czemu zastosowanie znajdzie zawarty tam wywód prawny. Zamierzeniem autorów było nie tylko wyjaśnienie znaczenia poszczególnych przepisów z zakresu prawa konsumenckiego oraz istniejącej i utrwalonej praktyki ich stosowania, lecz również odkrycie potencjału interpretacyjnego kryjącego się w tych przepisach, a istotnego przy rozstrzyganiu trudnych i złożonych problemów.

Komentarz jest dziełem kilkunastu ekspertów, którzy łączą pracę naukową na uniwersytetach w Polsce i za granicą. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, a także Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu:

 • KC 
 • ustawa o prawach konsumenta 
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska]
 • ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług [dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska i Marta Gadomska-Gołąb]
 • ustawa o kredycie konsumenckim 
 • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami 
 • ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym 
 • ustawa o timesharingu 
 • ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 
 • rozporządzenie o prawach pasażerów lotniczych 
 • prawo prywatne międzynarodowe 
 • rozporządzenie Rzym I 
 • rozporządzenie Bruksela I bis 

Wstęp >

Spis treści >

Redakcja: dr hab. Konrad Osajda LL.M.

Autorzy: dr Jacek Dybiński LL.M., Marta Gadomska- Gołąb, dr Mateusz Grochowski, dr Aleksander Jakubowski, dr Sebastian Kostecki, dr Katarzyna Królikowska, dr Katarzyna Kryla-Cudna, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, dr Joanna A. Luzak, dr Przemysław Mikłaszewicz, Aleksandra Orzeł-Jakubowska, dr Krzysztof Pacuła, dr hab. Mateusz Pilich, dr Łukasz Przyborowski, dr Dominika Rogoń, dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska


„Prawo konsumenckie. Komentarz” to już kolejna publikacja książkowa, którą współtworzy dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Jest również współautorką książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich" (C.H. Beck, 2004,2005), autorką pozycji „Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich” (Wolters Kluwer, 2013) oraz współautorką książki „Prawo konsumenckie w praktyce" (C.H. Beck, 2016). Wspólnie z Martą Gadomską-Gołąb jest też pomysłodawczynią i współautorką bloga „W ramach regulacji” uruchomionego przez kancelarię w czerwcu 2019 r.

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back