Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds Sutherland uruchamia Platformę LegalTech oferującą aplikacje wspierające pracę działów prawnych, finansowych i compliance

  • Poland
  • Press_Releases

10-07-2019

W lipcu 2019 roku kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland uruchomiła Platformę LegalTech, w ramach której oferuje opracowane przez swoich prawników narzędzia mające na celu zautomatyzowanie, ułatwienie i przyśpieszenie pracy prawników in-house, szefów działów compliance oraz innych osób odpowiedzialnych za określone kwestie prawne w przedsiębiorstwach. Narzędzia stanowią wsparcie w zakresie codziennych, powtarzalnych czynności, są również odpowiedzią na potrzeby wynikające z nowych regulacji prawnych. Platforma dostępna jest pod adresem legaltech.eversheds-sutherland.pl

Aplikacje powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów kancelarii oraz szczegółowe rozpoznanie potrzeb biznesowych klientów. Jak mówią twórcy Platformy, klienci kancelarii często podkreślali, że brakuje im rozwiązań, które odpowiadają na bieżące potrzeby i odciążają od codziennych, powtarzalnych czynności.

– Platforma zawiera narzędzia, które mają ułatwić i usprawnić radzenie sobie z kwestiami prawnymi. Sam pomysł na nią wywodzi się z praktyki. Gdy byłem dyrektorem departamentu prawnego w zakładzie ubezpieczeń zauważyłem, że są procesy, które można zautomatyzować. Niektóre pytania czy materiały do weryfikacji często się powtarzają. Trochę szkoda pracy radców prawnych na tak powtarzalne czynności. Wprawdzie narzędzia IT nie są w stanie zastąpić prawników, to jednak mogą bardzo pomóc przy wstępnej analizie zagadnienia. Dzięki nim właściciele biznesowi otrzymują konkretną pomoc merytoryczną, a prawnicy wewnętrzni mogą skoncentrować się na najważniejszych zadaniach. Opracowując koncepcję naszej platformy i narzędzi, jakie będziemy chcieli oferować, spędziliśmy wiele godzin na rozmowach z naszymi klientami, by poznać ich oczekiwania. Chcieliśmy, by funkcjonalności odpowiadały ich codziennym potrzebom i specyfice branży, zapewniając jednocześnie łatwość, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Zaczynamy od aplikacji, które wydały nam się najbardziej potrzebne. Proces rozpoznawania schematów podatkowych jest tak zawiły, że bez elektronicznego „pomocnika” naprawdę trudno go prawidłowo przeprowadzić. Podobnie skomplikowane jest podejmowanie decyzji związanych z outsourcingiem ubezpieczeniowym. Nasze narzędzia niejako prowadzą za rękę przez wszystkie zawiłości – mówi Paweł Stykowski, szef zespołu usług finansowych i compliance, pomysłodawca Platformy.

Opracowane przez kancelarię narzędzia są odpowiedzią na aktualne problemy i wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorcy, jak np. obowiązek raportowania schematów podatkowych. Jedno z narzędzi pomaga w zidentyfikowaniu, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym. Przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych.

– Znowelizowana Ordynacja Podatkowa od 1 stycznia 2019 roku przewiduje obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules). Za nieprzekazanie właściwym organom informacji i danych dotyczących schematów podatkowych albo przekazanie ich po terminie grozi kara grzywny – w 2019 roku może ona wynieść do 21 600 000 zł. Tymczasem dane pochodzące z Ministerstwa Finansów wskazują, że od początku roku do końca marca podatnicy złożyli 702 informacje o schematach podatkowych, w tym większość błędnych. Zdarza się, że opis schematu to zaledwie 1–3 zdania, co jest niezgodne z przepisami i oczekiwaniami organów skarbowych. Na dzień startu Platformy nie są jeszcze znane dane statystyczne dotyczące drugiego kwartału – mówi Anna Derdak, szef praktyki podatkowej w Wierzbowski Eversheds Sutherland. Podkreśla też, że przygotowane przez kancelarię narzędzie ułatwia i przyspiesza dokonanie analizy przepisów, prowadząc przez kolejno następujące po sobie przesłanki. Co istotne, plik w formacie PDF, który jest generowany po dokonaniu analizy, dokumentuje jej przebieg.

Kancelaria oferuje dostęp do swoich narzędzi w ramach rocznego abonamentu lub pakietów dostosowanych do potrzeb danego klienta. W momencie startu Platforma oferuje trzy narzędzia. W najbliższym czasie lista dostępnych produktów będzie się zwiększać. Kancelaria planuje uruchomić wkrótce również wersję angielską.

IPBOX Screen

Narzędzie pomaga w zidentyfikowaniu, czy podatnik ma możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. IP Box skierowane jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa. W celu skorzystania z preferencji IP Box należy spełnić przesłanki ustawowe oraz warunki odnoszące się do prowadzenia ewidencji. IPBOX Screen wskazuje powyższe przesłanki i warunki uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

IPBOX Screen to prosta i bezpieczna w użyciu aplikacja dostępna w wersji na komputer i telefon. Na podstawie udzielanych odpowiedzi osoba otrzymuje informację, czy ma możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania. Wynik badania można wyeksportować do PDF lub Excel.

MDR Scan

Narzędzie pomaga w zidentyfikowaniu, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym. Przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych. Narzędzie stworzone zostało przez ekspertów prawa podatkowego i jest zgodne z objaśnieniami Ministerstwa Finansów.

MDR Scan to prosta i bezpieczna w użyciu aplikacja dostępna w wersji na komputer i telefon. Pozwala samodzielnie przeprowadzić audyt, oszczędzając czas i koszty pracy spędzonej nad MDR. Na podstawie udzielanych odpowiedzi TAK/NIE osoba otrzymuje informację, czy dane rozwiązanie stanowi schemat podatkowy. Jeśli tak – aplikacja wskazuje jego rodzaj oraz informuje, czy należy je zgłosić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wynik badania można wyeksportować do pliku PDF lub Excel.

Outsourcing Scan

Jest to aplikacja, która dzięki zadawaniu odpowiednich pytań wskazuje, czy planowana umowa jest umową outsourcingu, informuje, czy należy taki outsourcing zgłosić Komisji Nadzoru Finansowego, sprawdza, czy jest dopuszczalny w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz weryfikuje, czy umowa zawiera wszystkie niezbędne elementy. Aplikacja może także wspierać sprawdzanie zgodności wyboru kontrahenta z procedurami wewnętrznymi organizacji.

Dlaczego kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland stawia na rozwój narzędzi technologicznych?

W ostatnich latach powstało wiele publikacji podkreślających, że „polscy prawnicy są wciąż analogowi”, że „umiarkowanie entuzjastycznie podchodzą do zastosowania nowych technologii”, że tylko „niewielka grupa kancelarii wykorzystuje zaawansowane narzędzia informatyczne”. Ostatni rok pokazuje jednak dość dużą zmianę w tym zakresie – coraz więcej kancelarii oferuje własne rozwiązania, mające na celu ułatwienie życia swoim klientom, powstaje też coraz więcej narzędzi LegalTech dla prawników.

W kilku ostatnich raportach o rynku LegalTech i zastosowaniu technologii w branży prawniczej badani szefowie działów prawnych wskazywali, że rozwiązania technologiczne, do których mają dostęp, często nie zaspokajają potrzeb wynikających ze specyfiki ich pracy. Zdecydowana większość departamentów prawnych widziała jednak potrzebę wdrażania rozwiązań technologicznych w celu usprawnienia codziennego zarządzania funkcją prawną. My też od dawna słyszymy takie opinie od naszych klientów.

Rosnąca liczba regulacji zmusza działy prawne przedsiębiorstw do dostosowywania swojej działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego, co powoduje, że znacznie poszerza się też zakres realizowanych przez nie zadań, a zwiększenie efektywności czasowej i kosztowej bez inwestycji w nowe technologie i zautomatyzowane narzędzia będzie raczej trudne.

– Wdrażanie nowych technologii w kancelariach stało się koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, gdy klientami są osoby, które wychowywały się z technologią, nigdy nie żyły bez niej, które korzystają z tych rozwiązań w życiu prywatnym i zawodowym. Tacy klienci mają podobne oczekiwania również w stosunku do nas, prawników – oczekują szybkości, precyzyjności i elastyczności, większej wydajności i korzystnej ceny. Prawnicy, którzy zignorują konieczność wprowadzania rozwiązań technologicznych tak do swojej własnej pracy, jak i do oferty dla klientów, za kilka lat nie będą w stanie świadczyć usług na oczekiwanym przez wszystkich poziomie. Nieuchronne na naszym rynku jest odejście od „usług szytych na miarę” w kierunku ich komodytyzowania poprzez standaryzację, systematyzację i konfekcjonowanie. Klienci nie są zainteresowani płaceniem za ponowne wynalezienie koła i mogą czerpać wiedzę z odpowiednich rozwiązań, aby działać samodzielnie w złożonym otoczeniu regulacji prawnych. Produkty przygotowane przez naszych prawników pomagają w tym, pozwalając na robienie skomplikowanych analiz przez dokonywanie wyborów tak lub nie – mówi Ewa Szlachetka, partner współzarządzający Wierzbowski Eversheds Sutherland.

– Na co dzień pracujemy dla innowatorów, dlatego sami musimy aktywnie podchodzić do innowacji. Nie tylko o nich mówić, ale i wdrażać je u siebie, by nadążać za coraz szybciej rozwijającym się rynkiem i coraz bardziej nowoczesnymi klientami. Przyszłość jest przed tymi, którzy wykażą się pomysłowością, otwartością i gotowością na zmiany w zakresie formy świadczenia usług – dodaje Ewa Szlachetka.

Zupełnie tak samo jak nasi klienci stoimy przed wyzwaniami związanymi z inwestycjami w obszarze nowych technologii i pracami nad rozwijaniem nowych narzędzi. W przeciwieństwie do naszych kolegów z Eversheds Sutherland, którzy korzystają z rozwiązań oferowanych przez dużych dostawców technologicznych, nasze narzędzia przygotowaliśmy w znacznym stopniu sami – zarówno koncepcję merytoryczną, jaki i technologiczną – korzystając z umiejętności, pasji i programistycznego zacięcia prawników, wspieranych oczywiście przez profesjonalny podmiot odpowiedzialny za podobne realizacje.

Jak podkreśla Paweł Stykowski, pomysłodawca Platformy, technika w dzisiejszych czasach jest tak zaawansowana, że granicą jej wykorzystania są często wyłącznie granice naszej wyobraźni. Stworzona przez nas Platforma nie stanowi technologicznego przełomu – jest wykorzystaniem istniejącej technologii do celów, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Umieszczone na niej aplikacje mają z jednej strony odciążyć prawników wewnętrznych od zadań powtarzalnych, a z drugiej – stanowić pomocne narzędzie pracy dla osób niebędących prawnikami, które w ramach swoich obowiązków stykają się z kwestiami prawnymi.

 

Zobacz też informacje o wdrażaniu narzędzi technologicznych w ramach globalnej sieci Eversheds Sutherland:

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back