Global menu

Our global pages

Close

Wierzbowski Eversheds Sutherland doradcą ELMO S.A. przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  • Poland
  • Press_Releases

15-01-2020

Zespół fuzji i przejęć kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzał ELMO S.A. w transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Solutions 30 Holding Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej spółki Solutions 30 SE. Przychody części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem transakcji wynoszą ponad 60 mln zł rocznie, a transferem do nowego właściciela zostało objętych około 630 pracowników.

ELMO S.A. doradzali: Renata Patoka (counsel, szef praktyki M&A) oraz Krzysztof Feluch (of counsel). Zespół odpowiedzialny był za wspieranie klienta w procesie przygotowania dokumentacji transakcyjnej i okołotransakcyjnej oraz w negocjacjach z kupującym, doradztwo przy przeprowadzeniu transakcji i przy podpisywaniu dokumentacji transakcyjnej.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa związana była z koniecznością uzgodnień z kluczowymi odbiorcami i dostawcami ELMO S.A. przechodzącymi do nabywcy, co wymagało szczegółowego zaadresowania kwestii biznesowych na poziomie dokumentacji transakcyjnej. W połączeniu z szybkim tempem negocjacji projekt ten wymagał bardzo intensywnej pracy całego zespołu.

Firma ELMO S.A od prawie 30 lat zajmuje się budową polskiej infrastruktury drogowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i internetowej. Specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych usług dla rynku budownictwa infrastrukturalnego w obszarze elektroenergetyki, telekomunikacji, produkcji metalowej oraz budownictwa drogowo-mostowego. W swojej ofercie ma między innymi projektowanie i budowę linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również działania z zakresu serwisowania i konserwacji sieci telekomunikacyjnych.

Obecnie ELMO skoncentruje się szczególnie na perspektywicznym rynku budownictwa energetycznego, na którym upatruje szansy na stabilne zyski i długookresowy rozwój. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa była świadomą, strategiczną decyzją wynikającą z obserwowanych przez ELMO trendów na rynku telekomunikacyjnym. Pozyskane ze sprzedaży środki ELMO w części przeznaczy na dynamiczny rozwój energetycznego segmentu biznesu, na którym z powodzeniem działa od 30 lat.

Solutions 30 to międzynarodowa grupa działająca w obszarze nowych technologii cyfrowych, dostarczająca rozwiązania dla pięciu branż: telekomunikacji, IT, bezpieczeństwa, energetyki i handlu detalicznego.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back