Global menu

Our global pages

Close

Miło nam poinformować o pięciu awansach, w tym dwóch partnerskich

  • Poland
  • Press_Releases

06-04-2020

Z dniem 1 kwietnia 2020 do grona partnerów polskiego biura Eversheds Sutherland dołączyli: Michał Markowski, kierujący praktyką bankowości i finansów oraz Maciej Jóźwiak, szef praktyki rozwiązywania sporów. Na stanowisko Senior Associate awansowali: Anna Kasnowska-Lisowska, Michał Miąskiewicz oraz Błażej Grochowski.

Michał Markowski jest radcą prawnym, w kancelarii pracuje od 2016 roku. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji. W ostatnich latach udało mu się rozbudować ofertę doradztwa dla sektora finansowego, poszerzając portfolio klientów kancelarii o wiodące na polskim rynku banki. Ma na swoim koncie wiele znaczących projektów, złożonych nie tylko ze względu na szczególną materię prawną, ale i skomplikowanych biznesowo. Konsekwentnie rozwija praktykę bankowości i finansów w kierunku transakcji finansowania projektów. Oprócz bankowości transakcyjnej rozszerzył działalność zespołu na inne obszary, m.in. bankowość regulacyjną i sektor płatniczy oraz projekty na styku finansów i nowych technologii, które mają szansę zrewolucjonizować polski sektor finansowy/FinTech.

Maciej Jóźwiak związany jest z kancelarią od 2008 roku, specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Zajmuje się również postępowaniami arbitrażowymi oraz rozwiązywaniem sporów przy pomocy narzędzi ADR. Uczestniczy w postępowaniach przed Sądem Europejskim i TSUE oraz przed krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Z sukcesami rozwija kierowaną przez siebie praktykę, której działalność konsekwentnie rozszerza na inne obszary, jak white-collar crime czy compliance, pozyskując do współpracy nowych ekspertów. Pod jego przewodnictwem zespół prowadzi liczne spory sądowe o różnej specyfice, jak również rozwiązuje spory metodami ADR, niejednokrotnie zawierając w imieniu klientów korzystne ugody. W ostatnich latach praktyka umocniła swoją pozycję w zakresie doradztwa dla wiodących przewoźników lotniczych – funkcjonujący w jej ramach Aviation Desk obsługuje coraz liczniejszą grupę klientów z tego sektora. W kierowanym przez Macieja zespole awansowanych zostało jeszcze dwoje prawników.

Anna Kasnowska-Lisowska jest adwokatem związanym z Eversheds Sutherland Wierzbowski od 2015 roku. Początkowo pracowała dla rynku FMCG, obecnie w zespole Rozwiązywania sporów obsługuje kluczowych klientów z branży lotniczej, m.in. reprezentując przewoźników lotniczych w postępowaniach dotyczących skarg pasażerskich. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi zarówno w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych. Swoją aktywność zawodową koncentruje wokół doradztwa w zakresie rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Michał Miąskiewicz jest adwokatem w zespole Rozwiązywania sporów, związany z kancelarią od 2018 roku. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Świadczy obsługę prawną w związku z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających. Reprezentuje globalnych klientów Eversheds Sutherland w postępowaniach transgranicznych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności spory związane z rozliczaniem inwestycji infrastrukturalnych, w tym obsługę związaną z zarządzaniem roszczeniami. Pracuje dla wiodących spółek z sektora FMCG, energetycznego, motoryzacyjnego, lotniczego i bankowego.

Błażej Grochowski jest adwokatem w zespole Commercial, z kancelarią związany jest od 2012. Specjalizuje się w kontraktowych, regulacyjnych oraz konsumenckich aspektach obrotu produktami, m.in. FMCG, elektroniką użytkową oraz odzieżą, a także produktami sensytywnymi (wyrobami medycznym i produktami leczniczymi). Wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu oraz negocjacjach umów dostaw, sprzedaży i świadczenia usług oraz zabezpieczeń wykonania takich umów. Przygotowuje analizy związane z wymogami wprowadzenia do obrotu, w szczególności, kwestii bezpieczeństwa i jakości produktu. Doradza w aspektach relacji przedsiębiorców z konsumentami, w tym w zakresie regulacji e-commerce, IoT, promocji oraz odpowiedzialności posprzedażowej za produkt, w szczególności w przypadku roszczeń z rękojmi i gwarancji. Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi badań klinicznych oraz prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyną oraz medycyną personalizowaną.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back