Global menu

Our global pages

Close

Piotr Kowalik wzmacnia zespół rynków kapitałowych i M&A

  • Poland
  • Press_Releases

25-01-2021

W połowie stycznia do kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski dołączył Piotr Kowalik, który na stanowisku Of Counsel wspierał będzie zespół rynków kapitałowych i M&A. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych. Zajmuje się również regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi.

Piotr Kowalik posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu – doradzał przy wielu skomplikowanych transakcjach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Wspiera klientów w zakresie transakcji akcjami na rynkach kapitałowych, w szczególności w ramach ofert publicznych, w tym transgranicznych oraz publicznych wezwań do sprzedaży akcji. Doradzał przy ponad 20 debiutach giełdowych zarówno spółek polskich, jak i zagranicznych notowanych na polskiej giełdzie.

Jego praktyka obejmuje również doradztwo dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów i nabywców instrumentów finansowych oraz relacji w ramach grup kapitałowych.

Wspiera przedsiębiorstwa w toku procesów restrukturyzacyjnych – doradzał m.in. spółkom publicznym w związku z emisją akcji w ramach restrukturyzacji finansowej i struktury właścicielskiej. Brał udział w procesach uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce przez podmiot zagraniczny w zakresie uzyskania zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej, co związane było z reorganizacją działalności grupy w kontekście brexitu.

Doradzał również przy transakcjach związanych z inwestycjami w dzieła sztuki.

Piotr Kowalik ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Jestem także absolwentem studiów magisterskich z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN.

Klienci kancelarii Eversheds Sutherland Wierzbowski coraz częściej decydują się na pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji – zarówno ci polscy, jak i zagraniczni. W naszej codziennej praktyce coraz częściej pojawiają się zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych i finansowania z takich źródeł. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, postanowiliśmy wzmocnić nasz zespół rynków kapitałowych i M&A specjalistą w tym zakresie. Piotr Kowalik posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług dla podmiotów z rynków kapitałowych, co przyczyni się do rozwoju praktyki, a jego zaangażowanie i profesjonalizm będą wartościowe dla kancelarii i jej klientów – mówi Ewa Szlachetka, adwokat, partner współzarządzający kancelarią Eversheds Sutherland Wierzbowski i szef praktyki rynków kapitałowych.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back