Global menu

Our global pages

Close

Pozytywna decyzja dla klienta Eversheds Sutherland w postępowaniu przed Prezesem UOKiK dotyczącym zatorów płatniczych

  • Poland
  • Press_Releases

17-02-2022

Kancelaria prawna Eversheds Sutherland pozytywnie zakończyła postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK wobec ALTRAD-Mostostal. Sprawa dotyczyła tzw. zatorów płatniczych, czyli nadmiernych opóźnień w zapłacie wynagrodzenia kontrahentom. Spółkę ALTRAD-Mostostal reprezentował dr Dariusz Aziewicz, radca prawny, specjalista prawa konkurencji.

W grudniu 2020 roku UOKiK wszczął postępowanie wobec ALTRAD-Mostostal. Klient kancelarii był jednym z kilkudziesięciu podmiotów, w stosunku do których Prezes UOKiK zainicjował podobne postępowania.

W ramach prowadzonego postępowania kancelarii udało się wykazać, że powodem zatoru płatniczego u klienta – który w normalnych okolicznościach powodowałby nałożenie na niego kary finansowej – był fakt, że ALTRAD-Mostostal sam był ofiarą zatorów płatniczych. Tym samym Prezes UOKiK musiał odstąpić od nałożenia kary i poprzestać na pouczeniu spółki. Aktualne brzmienie obowiązujących przepisów ustawy antyzatorowej obliguje Prezesa UOKiK do każdorazowego odstąpienia od wymierzania kary w sytuacji, gdy suma świadczeń pieniężnych nieotrzymanych oraz otrzymanych przez firmę po terminie jest wyższa od wygenerowanego przez nią zatoru. Więcej na stronie UOKiK >

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą dostosować terminy zapłaty do znowelizowanych przepisów regulujących terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Prezes UOKiK prowadzi w tym zakresie szereg postępowań, przykładowo kilka dni temu, w równolegle toczącym się postępowaniu, kilkumilionowa kara za zatory płatnicze została nałożona na przedsiębiorcę z branży farmaceutycznej.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back