Global menu

Our global pages

Close

Grzegorz Cieśniarski dołącza do Eversheds Sutherland

  • Poland
  • Press_Releases

13-04-2022

Do zespołu kontraktów publicznych i energetyki polskiego biura Eversheds Sutherland z początkiem kwietnia dołączył Grzegorz Cieśniarski, Senior Associate. Jest adwokatem specjalizującym się w prawie energetycznym oraz doradztwie przy skomplikowanych procesach infrastrukturalnych.

Grzegorz Cieśniarski ma ponad 16-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanej kancelarii specjalizującej się w prawie energetycznym. Był również prawnikiem wewnętrznym i Dyrektorem Departamentu Prawnego największego polskiego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, któremu doradzał przez ponad 10 lat.

Wspiera klientów w zakresie doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetyki konwencjonalnej, OZE, wytwórców ciepła systemowego oraz przemysłu. Ma doświadczenie w regulacji praw do posadowienia infrastruktury na gruntach, obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych oraz zamówieniach publicznych.

Reprezentował firmy w wielu postępowaniach regulacyjnych przed Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz w postępowaniach przed SOKiK. Był pełnomocnikiem uczestników postępowań przed KIO. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów infrastrukturalnych związanych z budową sieci i urządzeń energetycznych. Pracował dla spółek z sektora energochłonnego skupionych w Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Uczestniczył w pionierskich przedsięwzięciach – pracach nad projektami dotyczącymi budowy Magazynów Energii oraz Innowacyjnej Ładowarki połączonej z sieciami oświetleniowymi miast. Jako jeden z pierwszych autorów w Polsce opisał instrumenty prawnomiędzynarodowe stosowane w handlu emisjami zanieczyszczeń do atmosfery. Na bieżąco śledzi rozwój sytemu EU ETS.

– Od dłuższego czasu stawiamy na wzmocnienie praktyki kontraktów publicznych i energetyki, a dołączenie Grzegorza pozwala na jej dalszy rozwój w obu kluczowych dla nas obszarach. Szerokie doświadczenie Grzegorza w doradztwie dla przedsiębiorców z branży energetycznej oraz praca przy licznych projektach infrastrukturalnych pozwoli nam dalej rozwijać ofertę m.in. dla sektora OZE oraz zapewniać klientom jak najszersze wsparcie zarówno w ich bieżącej działalności, jak i przy realizacji przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym – mówi Michał Drozdowicz, partner kierujący praktyką kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back