Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt Sdiptech

 • Sweden

  19-02-2021

  Eversheds Sutherland har företrätt Sdiptech AB (publ) i samband med försäljningen av aktierna i Tello Service Partner AB till Fasadgruppen Norden AB för en kontant köpeskilling om 60 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis.

  Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av erbjudandet i storstadsområden erbjuds också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 miljoner SEK och har sitt säte i Stockholm.

  För ytterligare information vänligen se pressrelease publicerad på https://www.sdiptech.se/press-release/sdiptech-avyttrar-tello-service-partner-ab

  Eversheds Sutherlands team har bestått av Jens André och Victor Sundh. 

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back