Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland företrädde turistbolag framgångsrikt i klanderprocess

 • Sweden

  16-01-2019

  År 2008 ingick turistbolagets dåvarande moderbolag ett samarbetsavtal med ett utländskt holdingbolag. Turistbolagets dåvarande moderbolag ansåg sedermera att holdingbolaget begått avtalsbrott och påkallade skiljeförfarande. I februari 2016 meddelades skiljedom och nämnden fann bl.a. att holdingbolaget var skadeståndsskyldigt mot turistbolagets dåvarande moderbolag p.g.a. avtalsbrott. Turistbolaget övertog rätten till skadestånd och påkallade ytterligare ett skiljeförfarande mot holdingbolaget för prövning av skadeståndets storlek. Genom skiljedom i maj 2017 tillerkändes turistbolaget 13 miljoner kronor i skadestånd jämte ränta och rättegångskostnader.

  Holdingbolaget klandrade skiljedomen i Svea hovrätt och yrkade i första hand att den andra skiljedomen i sin helhet skulle upphävas med påstående om att skiljenämnden inte hade prövat alla invändningar från holdingbolaget. I andra hand yrkade holdingbolaget att den andra skiljedomen delvis skulle upphävas med påstående om att skiljenämnden av misstag eller förbiseende dömt ut för högt belopp.

  Hovrätten fann att skiljenämnden hade prövat alla frågor som lämnats till nämnden för avgörande och att skiljedomen inte kunde upphävas på förstahandsgrunden. Vidare fann hovrätten att holdingbolaget inte förmått visa att skiljenämnden av misstag eller förbiseende dömt ut ett högre belopp än vad nämnden hade för avsikt att göra. Klandertalan ogillades således i sin helhet och hovrätten beslutade att domen inte får överklagas.

  Advokaterna Conny Tranberg och Isabelle Sundström vid Eversheds Sutherland i Stockholm företrädde turistbolaget.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.