Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt AcadeMedia

 • Sweden

  06-11-2020

  Eversheds Sutherland har företrätt AcadeMedia i samband med ingående av avtal om förvärv av Swedish Education Group som driver nio skolenheter i Stockholm, Göteborg och Malmö under varumärkena Donnergymnasiet, CyberGymnasiet, Snitz skolor, Enskede Byskola samt KYH. Swedish Education Group har ca 4 000 elever och 320 medarbetare.

  Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverkets godkänner samgåendet.

  Eversheds Sutherlands team har primärt bestått av Jens André, Victor Sundh, Mathilda Andersson, Patrik Andersson, Andrea Biró, Mattias Dacker, Stefan Fagerbring, Rasmus Nordfält Laws, Elvira Näs, Joel Olsson, Anne Riegnell och Kim Ödlund.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back