Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt Aprendere Skolor

 • Sweden

  17-11-2022

  Eversheds Sutherland har företrätt Aprendere Skolor AB (publ) i samband med förvärv av Labanskolan i Uppsala.  
   
  Labanskolan är en fristående särskola för årskurs 1-9 samt gymnasium. Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet. 
   
  Aprendere bedriver totalt 14 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats. 
   
  Aprendere har för närvarande cirka 1 300 elever och 335 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i bl.a. Anderstorp, Falköping och Östersund. 
             
  Eversheds Sutherlands team har bestått av Jens André och Victor Sundh.  

  Eversheds Sutherland har företrätt Aprendere Skolor AB (publ) i samband med förvärv av Labanskolan i Uppsala. 

  Labanskolan är en fristående särskola för årskurs 1-9 samt gymnasium. Inom verksamheten bedrivs även korttidstillsyn, korttidsboende och daglig verksamhet.

  Aprendere bedriver totalt 14 verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.

  Aprendere har för närvarande cirka 1 300 elever och 335 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i bl.a. Anderstorp, Falköping och Östersund.

  Eversheds Sutherlands team har bestått av Jens André och Victor Sundh.  

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back