Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har biträtt PiezoMotor

 • Sweden

  20-12-2021

   

  Eversheds Sutherland är stolta över att ha fått biträda PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor”) i förvärvet av samtliga aktier i det amerikanska företaget The Precision Alliance Motion, LLC (”TPA”). TPA är en utvecklare och tillverkare av avancerade positioneringssystem inom bland annat Life Science. Köpeskillingen uppgår till 24 MUSD på kontant- och skuldfri basis och består av en kontant del och en aktiedel.

  PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material med sitt främsta kundsegment inom diagnostik, halvledarindustrin och avancerad optisk mätning. Förvärvet av TPA stärker PiezoMotors ställning inom precision och positionering och ger en stark närvaro i USA.


  I samband med förvärvet av TPA har Eversheds Sutherland också biträtt PiezoMotor i deras riktade nyemission om 160 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

  Eversheds Sutherlands team bestod av Gabriel Albemark, Mark Falkner och Sofia Timoudas från Stockholmskontoret och Lance Philips och Paul Hogan från Chicagokontoret.

  Eversheds Sutherland är stolta över att ha fått biträda PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor”) i förvärvet av samtliga aktier i det amerikanska företaget The Precision Alliance Motion, LLC (”TPA”). TPA är en utvecklare och tillverkare av avancerade positioneringssystem inom bland annat Life Science. Köpeskillingen uppgår till 24 MUSD på kontant- och skuldfri basis och består av en kontant del och en aktiedel.

  PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material med sitt främsta kundsegment inom diagnostik, halvledarindustrin och avancerad optisk mätning. Förvärvet av TPA stärker PiezoMotors ställning inom precision och positionering och ger en stark närvaro i USA.

  I samband med förvärvet av TPA har Eversheds Sutherland också biträtt PiezoMotor i deras riktade nyemission om 160 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

  Eversheds Sutherlands team bestod av Gabriel Albemark, Mark Falkner och Sofia Timoudas från Stockholmskontoret och Lance Philips och Paul Hogan från Chicagokontoret.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back