Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt Sdiptech

 • Sweden

  19-02-2021

  Eversheds Sutherland har företrätt Sdiptech AB (publ) i samband med ingående av avtal om avyttring av deras svenska hissverksamhet till TK Elevator Sweden AB (tidigare thyssenkrupp Elevators). Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i de överlåtna bolagen värderas till 154 miljoner SEK.

  Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket godkänner detsamma.

  Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av erbjudandet i storstadsområden erbjuds också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 miljoner SEK och har sitt säte i Stockholm.

  För ytterligare information vänligen se pressrelease publicerad på https://www.sdiptech.se/press-release/sdiptech-avyttrar-den-svenska-hissverksamheten

  Eversheds Sutherlands team har bestått av Jens André och Victor Sundh. 

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back