Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt Senzime

 • Sweden

  01-06-2022

  Eversheds Sutherland har företrätt Senzime, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med ingående av avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det Bostonbaserade amerikanska företaget Respiratory Motion, Inc., för ett initialt vederlag om 19 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis, med en potentiellt tillkommande tilläggsköpeskilling om upp till 25 miljoner USD. Köpeskillingen betalas med aktier i Senzime och/eller kontant.
   
  Genom förvärvet breddar Senzime sin produktportfölj inom marknaden för övervakning av vitalfunktioner och ökar bolagets förmåga att ta en större del av patientresan även utanför operationsrummet. 
   
  Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation.
    
  För fullständig information vänligen se https://senzime.com/sv/mfn_news/senzime-har-ingatt-avtal-om-att-forvarva-det-amerikanska-bolaget-respiratory-motion/.  
        
  Eversheds Sutherlands team har huvudsakligen bestått av Jens André och Anna Thoms (Stockholm) och Lance Phillips och Evan Johnson (Chicago).    
  Eversheds Sutherland har företrätt Senzime AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med ingående av avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det Bostonbaserade amerikanska företaget Respiratory Motion, Inc., för ett initialt vederlag om 19 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis, med en potentiellt tillkommande tilläggsköpeskilling om upp till 25 miljoner USD. Köpeskillingen betalas med aktier i Senzime och/eller kontant. 

  Genom förvärvet breddar Senzime sin produktportfölj inom marknaden för övervakning av vitalfunktioner och ökar bolagets förmåga att ta en större del av patientresan även utanför operationsrummet.  

  Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation.  

  För fullständig information vänligen se https://senzime.com/sv/mfn_news/senzime-har-ingatt-avtal-om-att-forvarva-det-amerikanska-bolaget-respiratory-motion/.        

  Eversheds Sutherlands team har huvudsakligen bestått av Jens André och Anna Thoms (Stockholm) och Lance Phillips och Evan Johnson (Chicago).    

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back