Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt ägarna av We Ar(e) Group AB

 • Sweden

  31-05-2021

  Eversheds Sutherland har företrätt ägarna av We Ar(e) Group AB i samband med ingående av avtal om överlåtelse av aktierna i We Ar(e) Group AB med dotterbolagen Allakustik Underbara Tak AB, Allakustik Underbara Tak GBG AB, Allakustik Underbara Tak SYD AB, Rönnmarks Undertak AB och Rönnmarks Interiör AB (majoritetsägt) till Vestum AB (publ). 

  Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 MSEK på kassa- och skuldfri bas och vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MSEK komma att utbetalas. Del av köpeskillingen återinvesteras i Vestum AB (publ)   

  We Ar(e) Group AB är en ledande undertakskoncern med 139 anställda och cirka 30 års erfarenhet av undertaksentreprenader.  

  För ytterligare information vänligen se https://www.vestum.se/ir/

  Eversheds Sutherlands team har bestått av Jens André och Victor Sundh.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back