Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland har företrätt Mutares SE & Co. KgaA.

 • Sweden

  19-08-2020

  Eversheds Sutherland har företrätt det tyska investmentbolaget i förvärvet av den svenska och finska Road Services Business från NCC AB (publ). Bolagen som förvärvas är Nordic Road Services AB och Nordic Road Services OY, med en omsättning 2019 om ca 125 miljoner euro och 216 anställda. Förvärvet är villkorat av godkännande från svenska Konkurrensverket.

  Bolagen är ledande på sina respektive marknader och tillhandahåller tjänster inom drift och underhåll av vägar till statliga och kommunala kunder liksom privata bolag, såsom snöröjning, vägövervakning, vägunderhåll, trafiksignaler och viltstängsel mm.

  Eversheds Sutherlands team bestod av Gabriel Albemark, Sofia Timoudas och Dane Stattin samt Harri Tolppanen (Helsingfors).

  Mutares inhouse team i München bestod av Jan Thoele (General Counsel), Dr. Angélique Schraud (Legal Counsel) och Denis Ahluwalia (Head of Tax).

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back