Global menu

Our global pages

Close

Regleringen av användandet av avancerade elektroniska underskrifter i samband med signeringen av vissa företagsdokument

 • Sweden

  29-04-2021

  Det blir allt vanligare att man använder sig av digitala tjänster för att signera olika typer av dokument. För vissa viktiga företagsdokument, såsom årsredovisningen, ställer lagstiftningen och Bolagsverket krav på att dessa signeras med en så kallad avancerad elektronisk underskrift.

  Till skillnad från en ”enkel” elektronisk underskrift som saknar uttryckliga krav på säkerhet måste en avancerad elektronisk signatur uppfylla särskilda krav. För en ”avancerad” elektronisk underskrift krävs dels att underskriften kan knytas till den som skrivit under dokumentet, dels att samma person ska kunna identifieras genom underskriften. Vidare ska underskriften vara skapad på ett sätt som gör att personen som skrivit under har full kontroll över underskriften och att samtliga ändringar i underskriften ska vara möjliga att upptäcka.

  För att kunna tillhandahålla en avancerad elektronisk underskrift behöver leverantören av en signeringstjänst använda en så kallad betrodd tjänst. En betrodd tjänst kan definieras som en elektronisk tjänst där underskrifterna skapas, kontrolleras och valideras på ett sätt som uppfyller kraven i EU:s eIDAS-förordning.

  Bolagsverket har inga uttryckliga krav som ger ett tydligt besked i den frågan. Ansvaret för att säkerställa att man använt en avancerad elektronisk tjänst som uppfyller förordningens krav ligger inte hos Bolagsverket utan hos användaren av tjänsten.

  Liksom de flesta advokatbyråer, erbjuder Eversheds Sutherland, möjlighet att signera dokument med avancerad elektronisk signatur som alltså uppfyller kraven för t ex undertecknande av årsredovisningen. Kontakta Joel Olsson eller Simon Rydberg om ni vill veta mer.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back